Dla Związku Zawodowego RI „Solidarność”

Wspieramy funkcjonowanie NSZZ RI „Solidarność”, jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla Państwa Polskiego Związku Zawodowego.