WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI:

 • Małopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych – współpraca merytoryczna od 2006 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest podmiotem rekomendowanym członkom stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie Przewoźników i Transportowców Grodzisko – współpraca merytoryczna od 2007 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest podmiotem rekomendowanym członkom stowarzyszenia od 2006 roku.
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – współpraca merytoryczna od 2007 roku.
 • Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych – współpraca merytoryczna od 2008 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest rekomendowana dla czonków PSPD.
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego – współpraca merytoryczna od 2008 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest rekomendowana na stronie internetowej OZPTD.
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych – współpraca merytoryczna od 2008 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest rekomendowana dla czonków DSPM na oficjalnej stronie stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA” – współpraca merytoryczna. Kancelaria Prawna Viggen jest oficjalnym przedstawicielem prawnym stowarzyszenia oraz podmiotem rekomendowanym członkom stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie „KLUB POLSKIEGO TRAKERA” – współpraca merytoryczna od 2009 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest podmiotem rekomendowanym członkom stowarzyszenia.
 • Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów – współpraca merytoryczna od 2009 roku. Kancelaria Prawna Viggen jest rekomendowana członkom stowarzyszenia na oficjalnej stronie CSPDiS.
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Miedzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Szczecinie.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowców Ciężarówek.
 • Akademia Mocowania.

WYKAZ PRAC, OPRACOWAŃ ORAZ PISM WYKONANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

 • Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 6 ust 1 lit. a,
 • Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 4 ust. 2 litera b,
 • Zapytanie o stanowisko GITD dotyczące nakładania nielegalnych kar w wysokości 3000 zł „za bramownice”,
 • Ponowne pismo do GITD dotyczące bezprawnego nakładania kara za jazdę po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty,
 • Pismo prawne do Ministerstwa Infrastruktury – w sprawie zasad dopuszczenia przewoźników do infrastruktury przystankowej (prywatnej) na liniach regularnych,
 • Pismo prawne do MI w sprawie formy „poświadczenia sytuacji finansowej” po 4 grudnia 2011 roku.

PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2011:

 • Pismo do MI w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego),
 • Pismo z dnia 19 styczeń 2012 r. do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Jerzmanowicach w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Uczestnictwo 5–krotnie w Podkomisjach Sejmowych w pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 1454.

INTERWENCJE LOKALNE NA ZLECENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 • Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 • Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 • Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 • Ponowne pismo z dnia 8 lipca 2012 r. na skandaliczna odpowiedź z Urzędu Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym. – sygnatura: 1/KPV/08/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Krakowie. – sygnatura: 4/KPV/20/08/20120/MM/2,
 • Pismo z dnia 04 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta na temat zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 • Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie,
 • Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie interwencji w imieniu jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 15 października 2012 r. do Wojewody Małopolskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 19 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Kielce oraz pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 24 października 2012 r. do Prezydenta Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 6 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezprawnego uzależnienia przez Straż Miejską wydania usuniętego pojazdu/na koszt właściciela/od wcześniejszej zapłaty przez niego grzywny,
 • Pismo z dnia 13 listopada 2012 r. do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej dotyczące artykułu umieszczonego w dzienniku Gazeta Wyborcza w sprawie opłat viaTOLL,
 • Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Starosty Powiatu Wadowickiego w sprawie dyskryminacji działań podjętych wobec członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Skarga z dnia 15 listopada 2012 r. wystosowana do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w imieniu członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Protest z dnia 15 listopada 2012 r. do Redakcji TVP Kraków w sprawie materiału wyemitowanego w TVP Kraków w wydaniu Kroniki w dniu 12 listopada 2012 r,
 • Pismo z dnia 16 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zagadnienia związanego ze spółką z o.o. RDA Kraków,
 • Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do redaktora „Gazety Prawnej” w sprawie artykułu zamieszczonego dnia 30 października 2012 r. w dzienniku „Gazeta Prawna”,
 • Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczącego wysokości stawek pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 1/KPV/16/01/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Andrychów w sprawie dotyczącej jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 2/KPV/16/01/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Szefa Gabinetu Politycznego w celu spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem Januszem Piechocińskim. – sygnatura: 3/KPV/31/01/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie naliczania kar za bramownice. – sygnatura: 4/KPV/31/01/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wielokrotnego nakładania kar przez Inspekcje Transportu Drogowego. – sygnatura: 5KPV/31/01/2013/MM/3,
 • Pismo z dnia 7 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników na dworcach. – sygnatura: 6/KPV/07/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 11 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowych. – sygnatura: 7/KPV/11/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 12 luty 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie wysokości stawek pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 8/KPV/12/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 27 luty 2013 r. do Posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy. – sygnatura: 9/KPV/27/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 28 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ograniczenia dostępu do przystanków w Rzeszowie dla przewoźników. – sygnatura: 10/KPV/28/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 15 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. – sygnatura: 11/KPV/15/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 18 marca 2013 r. do Mecenasa reprezentującego RDA sp. z o.o. w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 12/KPV/18/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 19 marca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji administracyjnej przez urząd GITD bez podania podstawy prawnej. – sygnatura: 13/KPV/19/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r. do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 14/KPV/29/04/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 29 maja 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych przez organy administracji. – sygnatura: 15/KPV/29/05/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie artykułu z Rzeczpospolitej dotyczącego systemu viaToll. – sygnatura: 16/KPV/06./06/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udziałów Gminy Miejskiej Kraków w RDA sp. z o.o. – sygnatura: 17/KPV/10/06/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie interwencji dotyczącą członka Stowarzyszenia. – sygnatura: 18/KPV/10/06/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Burmistrza Gminy Olkusz w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. – sygnatura: 20/KPV/23/07/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. – sygnatura: 21/KPV/25/07/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kierowanie wszelkich wezwań do użytkownika pojazdu zamiast do właściciela z powodu wysokich kosztów, jakimi obarcza leasingodawca leasingobiorcę z tytułu odpowiedzi na wezwania GITD. – sygnatura: 22/KPV/30/07/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziękowania za przesłane pismo do Stowarzyszenia dotyczące systemu viaTOLL. – sygnatura: 23/KPV/25/07/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. – sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. – sygnatura: 25/KPV/08/08/2013/MM/2,
 • Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów w kontekście relacji pomiędzy zaświadczeniem działalności kierowcy, a uregulowaniami ustawy o czasie pracy kierowców, uregulowań Kodeksu Pracy, uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, a także umowy międzynarodowej AETR. – sygnatura: 26/KPV/08/08/2013/MM/3,
 • Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 r. do Ministra Zdrowie dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. – sygnatura: 27/KPV/14/08/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. – sygnatura: 28/KPV/02/09/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 września 2013 r. do Ministra Transportu Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Najlepsza Droga przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. – sygnatura: 29/KPV/10/09/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 16 września 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowym Sączu w sprawie interwencji odnośnie jednego członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 30/KPV/16/09/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 23 października 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjaśnienia nieprawidłowości treści „zaświadczenia działalności kierowców” o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. – sygnatura: 31/KPV/23/10/2013/MM/1.

PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2012:

 • Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

WSPÓŁAUTORSTWO KSIĄŻKI „ADOLF SOKÓŁ – JEDEN Z POLSKICH LOSÓW”

Niezwykle cenne są dla nas wartości rodzinne oraz patriotyczne. Dlatego pielęgnujemy pamięć i tradycję historyczną. Z tej racji chcemy Państwu zaprezentować publikację, która doskonale odzwierciedla ten obraz:

Adolf Sokół - jeden z polskich losów - Okładka książki

Zapraszamy do lektury!

WSPARCIE DLA MŁODYCH ARTYSTÓW:

 • Kancelaria Prawna Viggen sp.j. jest także sponsorem nagrania ścieżki dźwiękowej utworu pt. „Wiatr i deszcz” lokalnego zespołu z Olkusza „Żywioły”.