Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”
11.maja 2011 r odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

Decyzją Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym oraz o Zmianie Innych Ustaw (druk nr 4061) do prac komisji nad przedmiotowym projektem nowelizacji zostali zaproszeni prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., którzy reprezentują Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej  i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” reprezentowanym przez Pana Mariusza Miąsko.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga” przygotowała pakiet 14 propozycji nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do rozporządzenia 1071/2009 WE, które zostały wyselekcjonowane na podstawie sondażu wykonanego podczas ostatniej Konferencji, która miała miejsce w Krakowie w dniu 31 marca 2011 roku oraz pakiet ośmiu projektów nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.

Wykaz projektów nowelizacji do ustawy o transporcie drogowym, a także do ustawy o czasie pracy kierowców znajduje się na stronie: www.najlepszadroga.pl

Prace w podkomisjach sejmowych:

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. czynnie uczestniczy w obradach podkomisji sejmowych.
Poniżej prezentujemy nagranie z obrad Podkomisji Infrastruktury, które dotyczyły zakończonych prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.12.2012: