40 tys. zł kary dla załadowców od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 roku organizatorzy transportu będą otrzymywali do 40 tys zł kar, jeśli mieli wpływ lub godzili się na powstanie naruszenia u przewoźnika. Kto dokładnie zapłaci tę karę oraz za co ?….

Kto zapłaci tę karę?

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art 92a ust.3 i 7 karę 40 tys zł będzie można nałożyć na podmioty wykonujące (tak zwane) „inne czynności związane z przewozem drogowym”. Jakie to są podmioty ?

a) spedytor,

b) nadawca,

c) odbiorca,

d) załadowca,

e) organizator wycieczki,

f) organizator transportu,

g) operator publicznego transportu zbiorowego (o którym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym)

h)….także inne podmioty które przyczyniły się do powstanie nieprawidłowości.

Skąd wiadomo że karę można nałożyć także na inne podmioty o których napisałem w literze h) ?

Otóż ustawodawca określił że: „przepisy (…) stosuje się do podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do:”

W szczególności pełni funkcję: „między innymi”…tak więc katalog podmiotów na które będzie ITD mogła nałożyć karę jest otwarty.

Mariusz Miąsko

www.kancelariaprawnaviggen.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/68/40/40-tys-zl-kary-dla-zaladowcow-od-1-styczia-2012-roku/