A jednak będzie 2000 zł kary za brak harmonogramu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym na podstawie której na przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km ITD będzie mogło nałożyć 2000 zł kary za brak harmonogramu od 1 stycznia 2011 roku. Jednak sprawa nie jest tak oczywista z kilku powodów:


Po pierwsze – ustawodawca w załączniku nr 3 w pkt.: 2.11 wspomina o karze za brak….”harmonogramów”. Wszystko dobrze…tylko co to jest harmonogram ? Co ustawodawca miał na myśli? Instytucja prawna taka jak „harmonogram” nie istnieje ! Prawdopodobnie ustawodawca miał na myśli „rozkład pracy kierowcy” o którym mowa w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców !

Nie świadczy to zbyt dobrze o jakości stanowionego prawa.

Po drugie – bardzo charakterystyczne jest że ustawodawca uchwalił, że karę w wysokości 2000 zł nakłada się za brak „harmonogramu” w liczbie pojedynczej. Czy to przypadek? Otóż nie. Potwierdza to stenogram z prac podkomisji transportu w której wnioskodawca wyjaśnia że świadomi użył liczby pojedynczej aby przewoźnik któremu brakuje np.: kilku przewoźników poniósł karę stanowiącą wielokrotność „brakujących” kierowców w stosunku do minimalnej wartości wynikającej z warunków brzegowych uregulowań rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców.

Należy więc założyć, że ustawodawca choć pomylił się stosując instytucję „harmonogramu” to faktycznie miał na względzie „rozkład czasu pracy kierowcy”.

Dlatego też przewoźnicy powinni przygotować się do uregulowania które wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

Jak to zrobić? Otóż należy ustalić minimalną wartość matematyczną kierowców która musi występować dla linii na których wykonywany jest transport.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/61/40/A-jednak-bedzie-2000-zl-kary-za-brak-harmonogramu/