Artykuł w "Rzeczpospolitej" w nawiązaniu do przyznania racji Kancelarii Prawnej Viggen przez…

W odniesieniu do sprawy związanej z przyznaniem racji Kancelarii Prawnej Viggen dotyczącej odmowy uznania sprawozdania finansowego przedsiębiorcy, który nie prowadzi pełnej księgowości dołączamy artykuł zamieszczony w „Rzeczpospolitej” z dnia 27 lipca 2012 r.

7

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/99/40/Artykul-w-Rzeczpospolitej-w-nawiazaniu-do-przyznania-racji-Kancelarii-Prawnej-Viggen-przez/