Bądź gotowy na zmiany w Prawie Pracy oraz umowach cywilnoprawnych od 2016 r.!

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie!

 

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa transportowego? Jesteś posiadaczem zezwolenia na wykonywanie transportu lub licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego? Jesteś posiadaczem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych? Odpowiadasz za rozliczanie się z kierowcami? Powinieneś we właściwy sposób i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa prowadzić swoje przedsiębiorstwo, tak aby nie narazić się na utratę tych dwóch niezbędnych dokumentów do funkcjonowania w branży transportowej.

Dlatego zapraszamy Cię na nasze najbliższe szkolenie, które przybliży temat zmian w Prawie Pracy jakie nastąpią w 2016 r. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, uwzględni też część praktyczną.

Przybliżymy jak prowadzić przedsiębiorstwo, aby nie narażać się na niechciane roszczenia pracownicze zabezpieczyć się przed utratą dobrej reputacji.

Przedstawimy sposoby jak wykorzystać przepisy Kodeksu Pracy, aby wprowadzić właściwą organizację w przedsiębiorstwie – poprzez wykorzystanie kar porządkowych, czy odpowiedzialność odszkodowawczą pracownika.

Z naszych szkoleń skorzystało już ponad 3 tysiące przedsiębiorstw transportowych, wielokrotnie wracając do nas z rzeczywistymi problemami na jakie natrafiają w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w odniesieniu do przepisów prawa.

Możemy pochwalić się 14 letnim doświadczeniem w branży prawa transportowego oraz prawa pracy.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i już dziś zapisz się na najbliższe szkolenie.
Dla każdego uczestnika przewidziany jest komplet materiałów szkoleniowych.

W cenie szkolenia uwzględnione są również przerwy kawowe oraz lunch.

Bądź gotowy na zmiany w Prawie Pracy oraz umowach cywilnoprawnych.

ZAKRES SZKOLENIA:

Zmiany w prawie pracy oraz nowe oskładkowanie umów cywilnoprawnych w 2016 r. – prowadzi Karolina Otfinowska prawnik specjalista prawa pracy

Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników – prowadzi dr Mariusz Miąsko 

Rozwiązywanie umów z pracownikami, wypowiedzenie umowy o pracę – prowadzi dr Mariusz Miąsko

Odszkodowanie od pracowników – prowadzi dr Mariusz Miąsko

Umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie – prowadzi dr Mariusz Miąsko

Roszczenia pracownicze nie tylko z tytułu ryczałtów – prowadzi Prezes Mariusz Miąsko

Delegowanie pracowników do pracy za granicą ze szczególnym uwzględnieniem zawodu kierowcy – prowadzi Prezes Mariusz Miąsko

Agencja Pracy Tymczasowej. Właściwe konstrukcje – prowadzi Prezes Mariusz Miąsko

 

Prelegenci szkolenia Bądź gotowy – Zmiany w Prawie Pracy oraz w umowach cywilnoprawnych od 2016 r.

dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej VIGGEN sp.j.

Ekspert polskiego oraz europejskiego prawa transportowego przygotowujący pracę doktorską z zakresu prawa pracy kierowców na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie wykładów prelekcji oraz część praktyczną – ćwiczenia – kazusy.
Dla każdej firmy procedura na zatrudnienia kierowców zza granicy gratis.

Koszt szkolenia – dla większej ilości osób z jednej firmy mamy rabat ustalany indywidualnie.

Termin szkolenia:
– termin do ustalenia indywidualnie

 

Po więcej informacji zadzwoń : 509982577 lub napisz: biuro1@viggen.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/436/40/Badz-gotowy-na-zmiany-w-Prawie-Pracy-oraz-umowach-cywilnoprawnych-od-2016-r/