Ciągłe wątpliwości wokół zagadnienia szkoleń okresowych

Zagadnieniem, które wciąż budzi wątpliwości kierowców zawodowych jest wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz ukończenia szkolenia okresowego, które są konieczne do spełnienia, aby przedsiębiorca mógł zatrudnić daną osobę na stanowisku kierowcy. Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców, a termin jego ukończenia, po raz pierwszy i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy, uzależniony jest od daty wydania prawa jazdy określonej kategorii:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii „C” po dniu 10 września 2009r oraz ci którzy uzyskali prawo jazdy kategorii „D” po dniu 10 września 2008r są obowiązani ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.
Natomiast kierowcy, którzy uzyskali powyższe uprawnienia przed wyżej wymienionymi terminami tj.:
-w przypadku kategorii „C” do dnia 10 września 2009 roku
-w przypadku kategorii „D” do dnia 10 września 2008 roku
obowiązani są odbyć pierwsze szkolenia okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdya) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wyżej wymienione terminy dotyczą nie tylko wymogu ukończenia szkolenia okresowego, ale również uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy
Przepis wyraźnie stanowi, że:
„Kierowca (…), jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia (…)„
W określonych ustawowo, granicznych terminach należy nie tylko odbyć i ukończyć szkolenie okresowe, ale również uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy!
Należy więc mieć na uwadze, aby odpowiednio wcześnie skierować kierowcę na szkolenie, aby między innymi uniknąć odpowiedzialności w postaci kary za naruszenie warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy.
Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, prowadzone jest w formie kursu okresowego, raz na 5 lat lub w formie cyklu zajęć rozłożonych w okresie 5 lat i jest realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem oraz planem wykonania szkolenia. Po ukończeniu szkolenia okresowego, kierowca otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej” potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, co jest podstawą do uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy.
Wpis taki dokonywany jest tylko i wyłącznie poprzez jego wymianę, co wiąże się z okresem oczekiwania!
Podstawa prawna opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 314);
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1701)
Aneta Kałuża-Plaskota
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/10/40/Ciagle-watpliwosci-wokol-zagadnienia-szkolen-okresowych/