Czy ryczałty noclegowe można zwolnić z ubruttowienia?

Od ubiegłego tygodnia można czytać na portalach branży TSL euforyczne tytuły, z których wynika, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko, iż ryczałty noclegowe, których wypłata została uregulowana w Regulaminach Wynagradzania, są zwolnione z ubruttowienia.

Przypomnieć w tym miejscu można, iż w wyniku interwencji w MRPiPS w 2016 roku, Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. miała miejsce nowelizacja art. 77 zn. 5 KP i art. 104 KP na mocy, której po raz pierwszy w polskim prawie pracy, regulaminy (pracy i wynagrodzeń) mogą ustanawiać także pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników. Natomiast wobec informacji sugerujących dopuszczalność zwolnienia ryczałtów noclegowych z ubruttowienia, należy wykazać się daleko posuniętą wstrzemięźliwością i ostrożnością, z kilku poniżej wymienionych powodów:

Czytaj więcej pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/05/18/pismo-z-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-z-11-05/