Dalsze negocjacje Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” w sprawie obniżenia stawek za korzystanie z dworców autobusowych

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka”, kontynuują negocjacje z RDA Kraków w sprawie obniżenia stawek za odjazdy autobusów z dworca RDA w Nowym Sączu. W dniu 21 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie Zarządu Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka” z przedstawicielem RDA Kraków Sp. zo.o., który jest właścicielem dworca w Nowym Sączu. Podczas spotkania przedstawiciel dworca przedstawił propozycję bardzo znaczącego obniżenia kosztu odjazdów z dworca w Nowym Sączu dla grupy przewoźników. Jednak jak wynika z ostatniego pisma RDA w Krakowie nigdy nie doszło do spotkania pomiędzy Zarządem stowarzyszenia oraz przedstawicielem RDA. Stanowiskiem takim oburzona jest Wice Prezes stowarzyszenia ZPPO „Ziemia Sadecka” Pani Elżbieta Kaczmarczyk – „Pan Zieliński napisał nieprawdę, ponieważ zaznaczyłam, że jestem w podwójnej roli, jako pełnomocnik Władysława Kaczmarczyka i jako zastępca Prezesa ZPPO ZIEMIA SĄDECKA. Świadkami tego byli pan Ryszard Małek i Paweł Kulig (członkowie Zarządu stowarzyszenia). Jestem wzburzona postępowaniem Pana Zielińskiego. Widzę, że brak jest dobrej woli ze strony Kierownictwa RDA”. „Bezczynność RDA w Krakowie w zakresie obniżenia stawek za korzystanie z dworca w Nowym Saczu jest podyktowana całkowitą bezczynnością Prezydenta Nowego Sącza, który zaniechał realizacji skutecznych negocjacji do których jest ustawowo zobowiązany” – twierdzi Prezes Stowarzyszenia Mariusz Miąsko. „I tak dobrze że dzięki naszym interwencjom stawki za odjazdy w roku 2013 nie wzrosły tak jak się to stało w Krakowie przy bezczynności Prezydenta Krakowa, ale oczywiście będziemy dalej walczyć o radykalne obniżenie stawek na polskich dworcach autobusowych” – dodaje prezes Miąsko

Modlnica, dnia 16 stycznia 2013 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu: Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji
Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków oraz

Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady 20/49 33-300 Nowy Sącz

Regionalny Dworzec Autobusowy Spółka z o.o.
ul. Ostatnia 1C
31-444 Kraków

Szanowni Państwo!

Proszę o wskazanie zasad korzystania z odjazdów w dworca autobusowego w Nowym Sączu dla grupy przewoźników. Obietnica taka padła ze strony Pana Zielińskiego podczas spotkania w dniu 21 listopada 2012 roku z członkami Zarządu naszego Stowarzyszenia. Pismo z dnia 7 grudnia 2012 roku jakie otrzymaliśmy od spółki RDA uznajemy za nieporozumienie ponieważ zawiera informacje i wyjaśnienia niezgodne z prawdą. W piśmie tym przedstawiciel RDA Kraków pisze, że nie doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia lecz z poszczególnymi przewoźnikami którzy wystąpili w wywiadzie telewizyjnym co jest oczywistą nieprawdą. Sytuacja faktyczna przedstawiała się następująco:

1. Inicjatorem spotkania z TVP Kraków w dniu 12 listopada 2012 roku było wyłącznie Stowarzyszenie ZPPO „Ziemia Sadecka” a nie poszczególni przewoźnicy. W wywiadzie brali udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia a zwłaszcza członkowie Zarządu Stowarzyszenia i reprezentowali wyłącznie interes wspólny. Całe nieporozumienie wzięło się wyłącznie z całkowicie błędnego przedstawienia sprawy przez TVP Kraków, na co Zrzeszenie PPO Ziemia Sądecka złożyło pisemny protest do TVP Kraków. Wszelkie relacje w zakresie negocjacji stawek za odjazdy z dworca w Nowym Sączu odbywają się na osi: RDA Kraków Sp. z o.o. – Prezydent Miasta Nowy Sącz – ZPPO Ziemia Sądecka. W żadnej sprawie nie występują poszczególni członkowie stowarzyszenia.

2.Na spotkaniu 21 listopada 2012 roku uczestniczyli z Panem Zielińskiem wyłącznie członkowie i przedstawiciele władz naszego Stowarzyszenia reprezentujący stowarzyszenie a nie poszczególni jego członkowie. Pan Zieliński został o tym poinformowany i miał tego pełną świadomość. Dlatego też po przesłaniu do nas informacji z RDA Kraków jakoby nie odbyło się spotkanie z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia, przekazano do mnie /drogą elektroniczną /wyrazy oburzenia na stanowisko RDA. Oto stanowisko Pani Elżbiety Kaczmarczyk (Wice Prezes Stowarzyszenia): „Pan Zieliński napisał nieprawdę, ponieważ zaznaczyłam, że jestem w podwójnej roli, jako pełnomocnik Władysława Kaczmarczyka i jako zastępca Prezesa ZPPO ZIEMIA SĄDECKA. Świadkami tego byli pan Ryszard Małek i Paweł Kulig. Jestem wzburzona postępowaniem Pana Zielińskiego, ale dziwi mnie, że tak krótka odpowiedź wymagała tyle czasu. Można było to już dawno wyjaśnić. Widzę, że brak jest dobrej woli ze strony Kierownictwa RDA”.

3.Celem przedmiotowego spotkania nie było więc spotkanie towarzyskie lecz n e go c j a c j e z przedstawicielami spółki RDA. Negocjacje miały dotyczyć kluczowej dla przewoźników wysokości opłat pobieranych od nich za korzystanie z dworca autobusowego.

4.Pragnę więc przypomnieć sprawy oczywiste i podstawowe. Negocjacje z przedsiębiorcami zrzeszonymi w zarejestrowanym stowarzyszeniu działającym w oparciu i na podstawie ustawy – prawo o stowarzyszeniach z dnia 31 maja 2001 roku /Dz.U Nr 79 ,poz 855 / są w pełni dopuszczalne prawnie i co więcej leżą w interesie operatora dworca w Nowym Sączu tj. spółki RDA. Zgodnie z art.1 ust.3 przywołanej ustawy „Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych”

Oczywiście takie negocjacje nie stoją w jakiejś sprzeczności z prawnie obligatoryjnymi negocjacjami z RDA do których jest zobowiązana gmina Nowy Sącz, będąca z mocy tegoż prawa/ustawy o publicznym transporcie zbiorowym/ – jego organizatorem na swoim terenie. Tę wręcz paniczną obawę przed poważnym traktowaniem firm dzięki działalności których ma się dochody, należy jak najszybciej przezwyciężyć. Na koniec pragnę przypomnieć prawdę tak oczywistą, że wręcz banalną.

Otóż to firmy przewozowe zapewniają transport pasażerów, dworce autobusowe pełnią dla nich funkcję ważną lecz dodatkową właśnie usługową. Kondycja finansowa firm przewozowych ich zdolność utrzymania się na rynku to sprawa podstawowa dla wszystkich, także operatorów dworców autobusowych. Proszę więc w imieniu Stowarzyszenia o wskazanie nam zasad korzystania z dworca autobusowego w Nowym Sączu na korzystniejszych warunkach (dla grupy przewoźników) co zadeklarował Pan Zieliński.

Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga
Prezes Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka”

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/136/40/Dalsze-negocjacje-Stowarzyszenia-Najlepsza-Droga-w-sprawie-obnizenia-stawek-za-korzystanie-z-dworcow-autobusowych/