Do kiedy najpóźniej należy wyliczyć pierwsze wynagrodzenie minimalne we Francji?

Jednym z najistotniejszych praktycznych zagadnień nurtujących każdego pracodawcę delegującego pracowników do pracy we Francji, jest odpowiedź na pytanie, w jakim najpóźniejszym terminie należy wypłacić takim pracownikom minimalne wynagrodzenie obowiązujące w Republice Francuskiej?

Wiadomo, iż datą graniczną obowiązującą w polskim prawie pracy w zakresie wypłaty polskiego wynagrodzenia, jest 10 dzień następnego miesiąca.

Zasadniczo odmiennie to samo zagadnienie wygląda na gruncie uregulowań obowiązujących we Francji. Otóż, zgodnie z przepisami prawa francuskiego, Kodeks pracy – Code de travail L – 3242 – 1 zdanie 3 stanowi, iż: „wynagrodzenie zasadnicze pracownika wypłacane jest regularnie w stałych odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc, jeżeli stosunek pracy trwa dłużej niż ten okres”.

Pozwala to na wniosek, że możliwym jest przekazanie kierowcy wynagrodzenia dopiero z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym świadczona była praca. Oznacza to, że francuskie wynagrodzenie minimalne może zostać wypłacone w terminie późniejszym niż zostało to określone na gruncie prawa polskiego.

Ma to kluczowe znaczenie dla polskich pracodawców, którzy przed wyliczeniem wynagrodzenia są uprzednio zobowiązani do wykonania całego szeregu niezwykle czasochłonnych czynności prawnych, znacznie bardziej absorbujących i złożonych niż podczas wyliczenia polskiego wynagrodzenia lub niemieckiej płacy minimalnej.

W odróżnieniu bowiem od zasad obowiązujących w Niemczech i w Polsce, gdzie dla wyliczenia płacy minimalnej wystarczy wyliczenie ewidencji, uwzględnienie kilkudziesięciu różnorodnych parametrów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, ustalenia wymiaru i wartości delegacji w ramach podróży służbowej, to we Francji należy dodatkowo wyliczyć tzw.:

– ewidencję pracy na terenie Francji (z rozbiciem na poszczególne dni),

– „amplitudę” z ewidencji czasu pracy a następnie na tej podstawie…

– wyliczyć dopiero wartość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego we Francji z uwzględnieniem składowych wynikających z grup zaszeregowania, stażu pracy itp. a następnie…

– należy wyliczyć wymiar świadczeń z tytułu podróży służbowych (diet i ryczałtów) po to, aby ostatecznie…

– ich część zaliczyć na poczet płacy minimalnej we Francji a następnie…

– raporty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia minimalnego należy przesłać do Francji do przedstawiciela.

Z uwagi na duży poziom komplikacji i złożoności przedmiotowego zagadnienia, a co za tym idzie dużą pracochłonność (nawet z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania firmy VTS Project Sp. zo.o.), wyliczenie wynagrodzenia francuskiego jest wyjątkowo czasochłonne.

Z tego też powodu warto pamiętać, że zgodnie z francuskim kodeksem pracy wynagrodzenie takie może zostać wypłacone nawet do końca miesiąca, co daje pracodawcom pewien poziom elastyczności i bezpieczeństwa.

W razie zainteresowania wyliczeniem minimalnego wynagrodzenia francuskiego, niemieckiego, polskiego oraz wyliczenia oskładkowania (ZUS, US), wyliczenia ewidencji czasu pracy oraz udostępnienia przedstawicielstwa we Francji – prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Piotr Potocki

Mariusz Miąsko

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie minimalnej francuskiej. Więcej informacji pod adresem: OFERTA KPV_MINIMALNA FRANCUSKA-OFERTA

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 

(12) 637 24 57,

509 982 577,

502 189 280,

606 589 800,

519 140 984,

786 137 796.

 
 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).