Firmy po likwidacji transportu nadal będą podlegały kontroli ITD

1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie przepisy na podstawie których nawet po zaprzestaniu wykonywania transportu przedsiębiorca będzie musiał jeszcze przez 1 rok przechowywać i udostępnić do kontroli dokumenty takie jak….


…nośniki informacji (wykresówki, zaświadczenia, pliki)…

Jednoznacznie mówią o tym znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym a dokładnie art 16a.1. W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma OBOWIĄZEK przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym (ITD) do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami o których mowa w art 4 pkt 22, przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/64/40/Firmy-po-likwidacji-transportu-nadal-beda-podlegaly-kontroli-ITD/