Francja za większe pieniądze tylko dla Elity Transportowej

3

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 
 

I „Każdy problem to okazja w przebraniu”

Jest takie powiedzenie, któremu hołdowali wybitni ludzie (np.: John Adams, szósty Prezydent USA, i Albert Einstein – fizyk pochodzący z nieco prowincjonalnego niemieckiego Ulm, znany między innymi z wystawiania języka podczas sesji fotograficznych), iż: Każdy problem to okazja w przebraniu”. Jak tu nie wierzyć w prawdziwość tej tezy, skoro Niemcy i Francuzi wprowadzając pozornie restrykcyjne uregulowania o płacy minimalnej pracowników delegowanych, sami składają prezenty pod stopy polskich przedstawicieli branży TSL. W dawnych czasach o hołd Pruski musieliśmy jako naród przelewać krew, a obecnie wystarczyły unijne przepisy, (których zresztą Niemcy i Francuzi są autorami), żeby polscy pracodawcy branży TSL zyskali jeszcze większą przewagę biznesową nad całą niemalże transportową Europą.

Przewaga polskich pracodawców transportowych wynika z kilku elementów:

– bardzo korzystnych dla Polski uregulowań prawnych krajowych i unijnych pozwalających na wypłatę części składowych wynagrodzenia w sposób zwolniony z oskładkowania,

– dobrej geolokalizacji naszego kraju,

– dużego zaplecza rynku pracy kierowców w Polsce,

– bliskości do zaplecza pracowników ze wschodnich rynków pracy,

– relatywnie dużej siły nabywczej pieniądza.

W efekcie, wprowadzenie na terenie Niemiec i Francji podwyższonego wymiaru płacy minimalnej doprowadziło do sytuacji, w której polscy pracodawcy w porównaniu do pracodawców innych krajów dysponują niemalże samymi przewagami w postaci dostępu do siły roboczej, która jest finansowana w dużej mierze ze składników nieoskładkowanych, co buduje przewagę nad pracodawcami z innych krajów. Widać to na przykładzie Niemiec, które do francuskiej płacy minimalnej, co prawda mogą zaliczyć własne (niemieckie) świadczenia z tytułu podróży służbowej, ale są one w dużej mierze oskładkowane, a więc mniej konkurencyjne do polskich.

Jest to jedynie przykład z grubsza obrazujący jedno ze źródeł większej rentowności polskich pracodawców (bynajmniej nie jedyne), ale wyśmienicie oddaje ono istotę przewagi polskich transportowców nad transportowcami zarejestrowanymi poza zagranicami Polski.

II Podwyższony zakres komplikacji wyliczenia płac minimalnych w poszczególnych krajach

Odrębną natomiast kwestią jest poziom komplikacji wyliczenia płacy minimalnej w poszczególnych krajach. Faktem jest, że czynności, które obecnie należy wykonać (po wejściu w życie płacy minimalnej w Niemczech i we Francji), jest niewspółmiernie więcej niż kiedykolwiek dotychczas. Pisałem o tym w jednej z poprzednich publikacji, ale wspomnę tylko pokrótce, że obecnie cała procedura wyliczenia wynagrodzenia „od A do Z”, obejmuje łącznie 10 etapów takich jak:

1. Wyliczenie „polskiej” ewidencji czasu pracy kierowców – obejmujące także raport naruszeń z rozporządzenia 561/2006 WE (obecnie wyliczając minimalną płacę we Francji- ogólną ewidencję czasu pracy należy wykonać dwa razy – raz dla wydłużonego okresu rozliczeniowego, a drugi raz dla każdego miesiąca z osobna – wymóg wynika z konieczności podania ilości realnych godzin pracy w danym miesiącu dla wyliczenia wynagrodzenia we Francji);

2. Wyliczenie wynagrodzenia polskiego kierowców;

3. Wyliczenie delegacji (diet i ryczałtów);

4. Wyliczenie ewidencji pracy na terenie Francji;

5. Wyliczeni amplitudy na terenie Francji;

6. Wyliczenie wynagrodzenia na terenie Francji;

7. Wyliczenia ewidencji niemieckiej (wydaje nam się racjonalne, żeby licząc płacę we Francji wyliczyć od razu wynagrodzenie w Niemczech, ponieważ elementy te są w części z sobą powiązane, gdyż należy znać wartość nadwyżki z diet „niemieckich”, którą można przekazać ponad poczet płacy minimalnej francuskiej. Są to elementy ściśle powiązane z sobą);

8. Optymalizacja wynagrodzenia minimalnego we Francji i Niemczech (czyli zaliczenia części diet w Niemczech i we Francji na poczet płacy minimalnej w Niemczech);

9. Wykonanie Kart Wynagrodzeń i zbiorczych List Płac dla:

Polski,

– Francji,

– Niemiec.

10. Automatyczny transfer danych (plików PDF – Kart Wynagrodzeń) z programu VTS do programu „Przedstawiciel Zagraniczny” (oprogramowanie firmy Invent Software s.c. służące do przechowywania danych dotyczących płacy minimalnej we Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce).

III Elitarne rozwiązania prawno-informatyczne źródłem zarobku na frachtach do Francji

Można więc odnieść wrażenie, że ilość operacji prawnych i matematycznych spoczywających na przewoźnikach jest dla pracodawców nie do udźwignięcia organizacyjnie, mentalnie i finansowo. Owszem, nie jest to zagadnienie proste zwłaszcza, że większość obliczeń i operacji prawnych musi zostać poczynionych w ciągu pierwszych 10 dni każdego miesiąca.

Ilość operacji koniecznych do wykonania spowodował, że kierunek realizacji transportu na Francję stał się poniekąd elitarny. Nie wszyscy pracodawcy podołają realizacji transportu na nowych zasadach – ale na fakcie, że jedne firmy stracą, to inne – elitarne i korzystające z elitarnych rozwiązań prawnych i informatycznych – tylko zyskają. Wolny rynek nie zna pojęcia „próżni”. Tam gdzie jedni się nie dostosują, (a będzie ich wielu) tam inni zyskają elitarne kontrakty. Już jest widoczny wzrost cen frachtów do Francji i niedobór środków transportowych. Na nowych przepisach wygrają ci przewoźnicy, którzy postanowią zainwestować w elitarność organizacji własnego przedsiębiorstwa. To oni otrzymają elitarne kontrakty, które pokryją im zresztą nieco podwyższone koszty obsługi w standardzie „Elity Unijnego Transportu”.

Obecnie trwa okres niepowtarzalnych „5 minut” polskiego transportu na kierunku francuskim. Kto się „załapie” do pociągu o nazwie „Elitarna organizacja rozwiązań prawnych”, ten wygra na lata, a kto „prześpi ten moment, ten na zawsze sam wykluczy się z gry, bo dobrze zorganizowane prawnie przedsiębiorstwa transportowe będą jeszcze bogatsze, a biedne będą jeszcze biedniejsze, ponieważ rynek niemiecki nie jest w stanie wchłonąć każdej ilości nadwyżki podaży środków transportowych. Kierunek francuski, włoski itd. jest nieunikniony i będzie dawał elitarne kontrakty, ale tylko dla elitarnych przedsiębiorstw. Taka jest logika współczesnego świata.

Specjalnie na potrzeby firm transportowych, chcących wejść do Elity Transportowej Unii Europejskiej, zespół prawników Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. opracował zbiór specjalistycznych konstrukcji prawnych („ustawień prawnych”) opartych na specjalistycznym autorskim oprogramowaniu prawnym (prawno-ewidencyjno-płacowym) VTS oraz na oprogramowaniu „Przedstawiciel Zagraniczny”.

KPV dzięki autorskiemu oprogramowaniu służącemu legalnej optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników delegowanych w branży TSL, świadczy usługi rozliczenia na najwyższym poziomie w kraju – wyłącznie dla przewoźników, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem i elitarnością stosowanych przez siebie rozwiązań prawnych i ekonomicznych.

Zamiast odstawić ciężarówki na przysłowiowe „kołki”, bardziej racjonalnie jest dołączyć do grona elitarnie zorganizowanych firm transportowych, realizujących elitarne kontrakty na kierunku francuskim.

Jeśli szukasz tanich tymczasowych i średnich rozwiązań, oferowanych przez przypadków podmioty rozliczające kierowców to nasza oferta nie jest dla Ciebie, ale jeśli szukasz najlepszej prawniczej, legalnej i bezpiecznej oferty rozliczenia kierowców i chcesz dołączyć do grona elitarnie zarządzanych firm transportowych – to trafiłeś pod właściwy adres.

Jeśli chcesz dołączyć do grona firm elitarnych – zadzwoń naszych prawników: (12) 637-24-57.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu print screeny z autorskiego oprogramowania Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. – VTS Project sp. z o.o., wyspecjalizowanego do wyliczania płac minimalnych w poszczególnych krajach:

 

widok-modulu-logowania

1

panel-logowania

2
informacje-z-plikow-ddd_23

raport-naruszen

screen_2

5-jpg

porownanie-plikow_2

1-delegowanie

2-delegowanie

3-delegowanie

4-delegowanie

5-delegowanie

6-delegowanie

6

raport_1

raport_2

raport_3

raport-delegacji

widok-modulu-raportow-wynagrodzen

raport-wynagrodzen-francja

raport-wynagrodzen-niemcy

podpis_dyplom

dyplom

 na-koniec

 
 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).