Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15

Glosa jest dostępna na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.