Jak sprawdzić czy fracht dojedzie na czas? MODUŁ WYKONALNOŚCI FRACHTU VTS

Dzięki MODUŁOWI WYKONALNOŚCI FRACHTU, kierowca, spedytor, nadawca, właściciel firmy transportowej może sprawdzić, czy fracht zostanie zrealizowany w założonym czasie…uwzględniając przepisy rozporządzenia 561/2006 WE, czasu pracy kierowcy, ograniczeń ruchu w poszczególnych krajach… taką możliwość daje aplikacja VTS! 😉