Jak zgłaszać do MiLog za pomocą nowej platformy internetowej?

Od nowego roku ruszyła platforma internetowa, przy pomocy której mogą Państwo zgłosić do MiLoG kierowców wykonujących pracę na terenie Niemiec (dotyczy kierowców przewożących osoby lub towar w transporcie międzynarodowym lub kabotażowym).

Tradycyjna forma zgłoszenia – faksem, będzie dostępna tylko do 30.06.2017 r., po tym terminie formularze będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem platformy on-line.

Poniżej przedstawiamy instrukcję, dzięki której w prosty sposób dokonają Państwo rejestracji oraz zgłoszenia swoich kierowców do MiLoG

KROK 1 REJESTRACJA

– wchodzimy na stronę https://www.meldeportal-mindestlohn.de

– wybieramy język

– mamy możliwość wyboru języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Dla potrzeb niniejszej instrukcji będziemy posługiwać się językiem angielskim

– w kolumnie po lewej stronie wybieramy Sign in/Register

wybieramy pasek Create user account

w dalszej kolejności zostaniemy poproszeni o wprowadzenie następujących danych:

* User name (nazwa użytkownika)

* E-mail adress (adres mailowy)

* Repeat your e-mail address – należy ponownie wprowadzić adres mailowy

* Password – haslo – minimum 8 znaków, powinno zawierać co najmniej 4 litery oraz jedną cyfrę

* Repeat password – należy ponownie wprowadzić hasło

– zaznaczamy pole odnośnie polityki prywatności i danych osobowych

– klikamy Create user account – rejestrujemy nasze konto

– na podanego przez nas maila zostanie przesłany link aktywacyjny – klikamy w niego, a w dalszej kolejności zostajemy przeniesieni do następnego etapu użytkowania platformy m-m (należy sprawdzić, czy mail z m-m nie trafił przypadkiem do naszej skrzynki spamowej).

Uwaga: Jeżeli przez 5 dni po rejestracji nie klikniemy w link aktywacyjny, nasze konto zostanie usunięte. Podobnie w przypadku niedokonania pierwszego zgłoszenia w terminie 30 dni oraz braku naszej aktywności na koncie przez minimum rok.

KROK 2 – WPROWADZANIE DANYCH FIRMY

Po kliknięciu w link aktywacyjny zostaniemy automatycznie przeniesieni na platformę m-m. Należy wybrać Click here to logon, ponownie wybrać odpowiadający nam język, a następnie kliknąć po lewej stronie Sign in/Register i wprowadzić dane logowania – nazwę użytkownika oraz hasło. Po zalogowaniu pojawi się komunikat Please first check your registration details. Klikamy Continue, zostaniemy przekierowani do formularza, w którym należy uzupełnić dane firmy zgłaszającej analogicznie, tak jak miało to miejsce w przypadku formularza papierowego:

– Surname (Nazwisko osoby zgłaszającej – właściciela firmy)

– First Name (Imię osoby zgłaszającej – właściciela firmy)

– Company (Pełna nazwa firmy zgłaszającej)

– Street (Ulica)

– House number (Numer budynku)

– Postal code (Kod pocztowy)

– Place (Miejscowość)

– Country of origin (Państwo – należy wybrać z listy Polen)

Klikamy Save changes (Zapisz zmiany), a następnie Continue.

Dane naszej firmy zostały zapisane. Możemy je sprawdzić klikając w pasek My registration information po lewej stronie. W każdej chwili możemy dokonać zmiany danych.

Powyższe informacje będą wykorzystywane przy każdym zgłoszeniu, nie będzie potrzeby uzupełniać ich ponownie.

KROK 3 – ZGŁOSZENIE KIEROWCÓW

Aby dokonać zgłoszenia kierowcy/kierowców do MiLoG należy przejść do głównego menu i wybrać z kolumny po lewej stronie pozycję Employer’s operational scheduling (mobile)w języku niemieckimEinsatzplanung für Arbeitgeber (mobil), jest to pozycja odpowiadająca staremu formularzowi 033037 (mobil) ze strony http://www.zoll.de

– po kliknięciu w powyższy odnośnik zostaniemy przekierowani do strony z danymi naszej firmy, które wprowadzaliśmy wcześniej. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza, jeżeli nie – wracamy do kroku nr 2 i dokonujemy zmian, ponieważ na tym etapie nie możemy w tej sekcji niczego edytować. Klikamy Continue…

– dokonujemy wyboru branży (Sector selection) – w przypadku transportu wybieramy Speditions-, Transport-und damit verbundenes Logistikgewerbe, analogicznie jak w starym formularzu

– następnie wybieramy daty rozpoczęcia (begin) i planowanego zakończenia (expected end) delegacji (maksymalnie 6 miesięcy). Klikamy Continue…

– następna sekcja wymaga uzupełnienia danych odnośnie przechowywania dokumentacji w Niemczech. Posiadanie przedstawiciela oraz dokumentacji w Niemczech nie jest obligatoryjne, dlatego w tej części wystarczy zaznaczyć pole przy oświadczeniu:

I declare that, where the required documents are kept outside Germany, they will be provided to the German customs authorities upon request, and translated into German, for inspection in Germany.

Oświadczam, że jeżeli wymagane dokumenty są przechowywane poza terytorium Niemiec, zostaną one przekazane na wniosek niemieckiego organu celnego, w języku niemieckim, do wglądu niemieckiej inspekcji.

Oczywiście jeżeli Państwa dokumentacja jest przechowywana na terenie Niemiec, sekcję należy koniecznie uzupełnić. Klikamy Continue…

– przechodzimy do meritum – pojawia się tabelka, którą należy uzupełnić o następujące dane:

* Surname – nazwisko delegowanego kierowcy

* First name – imię delegowanego kierowcy

* Date of birth – data urodzenia delegowanego kierowcy

* Begin (precise date) dokładna data rozpoczęcia delegacji

* Expected end – planowana data zakończenia delegacji – maksymalnie 6 miesięcy

* Number of deployments – liczba zleceń transportowych

Kolejnego kierowcę dodajemy przy pomocy znaku „+”

Klikamy Continue…

na tym etapie mamy dostęp do podglądu naszego zgłoszenia. Jeżeli wszystko się zgadza, ponownie klikamy Continue…

– zaznaczamy pole przy oświadczeniu:

I declare that I comply with the conditions of employment (as regards minimum pay and, where appropriate, duration of paid leave, holiday pay and the additional holiday bonus) stipulated in the Minimum Wage Act and/or the Posted Workers Act *

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące zatrudnienia (w zakresie płacy minimalnej oraz, w stosownych przypadkach, czasu trwania płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia i dodatkowej premii do urlopu wypoczynkowego) określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu i / lub ustawy o delegowaniu pracowników *

– klikamy Send, wyświetli się komunikat z zapytaniem, czy wszystkie dane są kompletne. Klikamy YES

– nasze zgłoszenie zostało wysłane do MiLoG

– możemy teraz wydrukować potwierdzenie wysłania formularza. W tym celu należy kliknąć PRINT, a następnie show printout (w górnym pasku). Formularz otworzy się w nowym oknie gotowy do wydruku

– historię naszych zgłoszeń możemy zobaczyć klikając w My notifications po powrocie do głównego menu. Z tego poziomu możemy również dokonać wydruku potwierdzającego zgłoszenie naszego formularza do MiLoG.

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:

 

– transportowego administracyjnego,

– transportowego prawa pracy,

– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,

– procesowego,

– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,

– transportowego prawa ubezpieczeń,

– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),

– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),

–   wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,

– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

 

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN

pod nr tel.: (12) 637-24-57

509 982 577

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0120:EN:HTML oryginalny tekst orzeczenia (dostęp na dzień: 20.04.2013 r.)

2 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpień 2007r. I OSK 1251/06