Kolejne oddalenie powództwa kierowcy o ryczałt noclegowy

W dniu 29 października 2015 r., Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach oddalił w całości powództwo kierowcy w sprawie o zapłatę ryczałtów noclegowych (VII P 207/15/I.N-N). Pozwanego pracodawcę reprezentowała mec. Joanna Jaźwiec Blecharczyk z Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. Sąd zgodził się w pełni ze stanowiskiem, iż nie może być mowy o zasadności roszczenia w sytuacji gdy kierowca w okresie pracy a także w chwili rozwiązania stosunku pracy nie składał roszczeń o wypłatę ryczałtów noclegowych. De facto potwierdził więc pełne rozliczenie się z pracodawcą. Powództwo zostało w całości oddalone, a powód zobowiązany został do zapłaty na rzecz powoda kwoty 1800,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Jest to już kolejny przykład oddalenia powództwa o wypłatę ryczałtów noclegowych przez sąd regionu Śląska i Zagłębia.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,

  • godzin nadliczbowych,

  • diet,

  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,

  • umowy,

  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/427/40/Kolejne-oddalenie-powodztwa-kierowcy-o-ryczalt-noclegowy/