Kolejny Sąd oddala powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów

20 maja br. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie o sygn. VII Pa 29/16 utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe (VI P 186/15) oddalający powództwo kierowcy o wypłatę ryczałtów.

Sprawę powództwa kierowcy o wypłatę ryczałtów za nocleg oraz wydany w niej wyrok w I instancji oddalający roszczenia powoda opisywaliśmy pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2016/01/15/kolejne-oddalone-powodztwo-kierowcy-ws-o-ryczalt-za-nocleg/

Jak można zauważyć, argumentacja przygotowana przez Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. po raz kolejny okazała się nad wyraz efektywna. Na jej skutek Sąd Okręgowy w Gdańsku (II instancja) podczas rozprawy apelacyjnej przyjął za słuszne ustalenia Sądu I instancji i utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo kierowcy o wypłatę ryczałtów za noclegi.

O szczegółach wyroku apelacyjnego poinformujemy w momencie otrzymania jego uzasadnienia.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”