Kolejny Sąd oddala roszczenie o ryczałt noclegowy

 

17 lutego 2016 roku kolejny polski Sąd Pracy w sprawie o sygnaturze akt V P 362/14 oddalił roszczenie kierowcy o wypłatę świadczeń z tytułu ryczałtów noclegowych.

Tym razem do oddalenia powództwa doszło przed Sądem Rejonowym w Słupsku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Linię obrony w przedmiotowej sprawie przygotował Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. specjalizującej się w prawie transportowym. Szczegóły w tej sprawie zaprezentujemy po sporządzeniu przez sąd uzasadnienia wyroku. Można jednak wyraźnie wskazać, że linia argumentacji Mariusza Miąsko zyskuje coraz większe uznanie w orzecznictwie sądów pracy.

„Bardzo mnie cieszy poszerzający się krąg sądów doceniających moją argumentację, którą oparłem na szacunku dla elementarnych zasad logiki oraz na konstytutywnych zasadach paradygmatu wykładni prawa, orzecznictwie TK, kilkudziesięcioletnim dorobku doktryny prawa oraz na orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” – cieszy się Prezes Miąsko.

Więcej informacji dotyczących przedmiotowego wyroku zaprezentujemy po sporządzeniu przez sąd uzasadnienia wyroku.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”

21) Sądy zaczynają rozumieć istotę ryczałtów noclegowych

21) Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziów SN

22) Kolejny wyrok oddalający roszczenie o ryczałt noclegowy

23) SURKSiTD „Najlepsza Droga” interweniuje w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/470/40/Kolejny-Sad-oddala-roszczenie-o-ryczalt-noclegowy/