Kolejny wyrok oddalający roszczenie o ryczałt noclegowy

 

Dziś prezentujemy kolejny już wyrok oddalający roszczenia kierowców, w którym Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie V P 6/15, zgodził się w pełni z linią doktrynalną przygotowaną przez Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen, iż ryczałt za nocleg należny jest jedynie jako zwrot za realnie poniesione koszty noclegu, a nie za hipotetyczny koszt noclegu.

Uzasadnienie wyroku jest niezwykle pouczające, ponieważ pracodawca w przedmiotowej sprawie w ogóle nie wypłacał świadczeń z tytułu ryczałtu noclegowego. Jak wynika z uzasadnienia, wyrok został oparty na trzech tezach, zaprezentowanych przez KPV w sądzie, uzasadnionych na tzw.: „głównej linii doktrynalnej KPV” (zawierającej się w kilkudziesięciu różnych argumentach).

Po pierwsze Sąd zgodził się ze stanowiskiem KPV, iż ryczałt jest należny kierowcy jedynie jako zwrot realnie poniesionych kosztów. Sąd uargumentował, iż: „za nocleg przysługuje kierowcy zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (…) a w razie nieprzedłożenia rachunku ryczałt (…)”. Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie kierowcy spali w specjalistycznej kabinie, więc pracodawca zapewnił im bezpłatny nocleg. Sąd zaznaczył wyraźnie, że: „rozumie treść (…) normy w taki sposób, że ryczałt ma zrekompensować poniesione koszty noclegu, gdy zachodzi przeszkoda do złożenia rachunku. Przy braku takich kosztów, brak podstawy do wypłaty ryczałtu” – (str. 3 uzasadnienia wyroku).

Po drugie Sąd zgodził się z tezą Kancelarii Prawnej Viggen, iż wbrew rozpowszechnionej niesłusznie tezie, ustawa o czasie pracy kierowców określiła minimalny standard noclegowy, jako standard „kabinowy”, o ile kabina posiada specjalne miejsce przystosowane do snu. Sąd pisze w uzasadnieniu: „(…) z ustawy (…) o czasie pracy kierowców wynika, że minimalny standard noclegu kierowcy (…), spełnia kabina pojazdu wyposażona w miejsce do spania, gdy pojazd znajduje się na postoju” – (str. 4 uzasadnienia wyroku). Sąd pisze dalej: „powód realizował własne prawo do odpoczynku w kabinie, w czasie jego postoju na parkingu, a kabina była wyposażona w miejsce do spania – łóżko (…)” – (str. 4 uzasadnienia wyroku).

Po trzecie Sąd zgodził się, co do zasady, ze stanowiskiem prezentowanym przez Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen już w 2014 roku, iż z treści uchwały SN z 12 czerwca 2014 roku wcale nie wynika abstrakcyjny charakter ryczałtu noclegowego (czyli oderwanego od realnego kosztu noclegu). Sąd w pełni podzielił ten punkt widzenia i stwierdza, że dostrzega treść uchwały SN (II PZP 1/14), ale: „nie jest (…) (to-przypis) równoznaczne ze stwierdzeniem, że nocowanie w kabinie uprawnia do pobrania ryczałtu za nocleg” – (str. 5 uzasadnienia).

Zadowolenia z kolejnego bardzo podobnego uzasadnienia wyroku nie kryje autor linii obrony – Mariusz Miąsko. „Bardzo mnie cieszy, że sądy powszechne, pod wpływem bardzo solidnie przygotowanych odpowiedzi na pozwy, zaczęły dokładnie czytać treść norm, na podstawie których wydają wyroki. Dzięki temu sądy zaczęły dostrzegać, iż nieprawdziwa jest teza Sądu Najwyższego, jakoby ryczałty noclegowe mogły być wypłacane jako świadczenia abstrakcyjne, a ponadto nieprawdziwa jest także teza lansowana bezprawnie przez SN, iż w polskim prawie obowiązuje minimalny standard hotelowy noclegu. Każdy kto potrafi czytać i choć trochę zna zasady wykładni prawa wie, że ryczałt za nocleg jest zwracany jedynie, o ile powstaną realne koszty noclegu, a minimalny standard noclegu w polskim prawie został określony na standard kabiny noclegowej” – wyjaśnia Mariusz Miąsko. Prezes Miąsko dodaje: „Bardzo mnie cieszy, że sądy zaczynają również dokładnie wczytywać się w treść uchwały z 12 czerwca 2014 roku i dostrzegają, iż nieprawdziwe są stanowiska prezentowane przez zastępców procesowych powodów, jakoby z Uchwały SN wynikała zasadność wypłaty abstrakcyjnych ryczałtów noclegowych, gdy tymczasem zarówno sentencja (tenor) uchwały, jak i jej uzasadnienie wprost stanowi o konieczności poniesienia realnego i rzeczywistego kosztu noclegu”.

Warto zauważyć, iż jest już całkiem sporo wyroków sądów, które oddaliły powództwa kierowców w oparciu o argumentację przygotowaną przez Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. Można wspomnieć chociażby następujące wyroki: Gdynia (IV P 790/14); Gdańsk (IV P 186/15); Będzin (IV P 266/14); Sąd Rejonowy w Częstochowie orzeczenie z dnia 18 lutego 2013 r., (IV P 176/12); Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli orzeczenie z dnia 10 czerwca 2014r., (IV P 307/12); Sąd Rejonowy w Chrzanowie orzeczenie z dnia 23 grudnia 2013 r., (IV P 456/12); Sąd Rejonowy w Zamościu z dnia 18 kwietnia 2013 r., (IV P560/13/N); Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie orzeczenie z dnia 17 lipca 2014r. (wyrok rozstrzygający), (VI P 20/13); Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 r., (III APa 19/14); Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzeczenie z dnia 16 września 2014r., (IV P 357/13); Sąd Rejonowy w Grudziądzu orzeczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r.; Sąd Rejonowy w Gdyni, orzeczenie z 19 marca 2015r., (IV P 111/13); Sąd Rejonowy w Będzinie orzeczenie z dnia 9 marca 2015 roku (IV P 130/14).

„Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której niektóre sądy, w tym także SN, zasądzają wypłatę ryczałtów z pogwałceniem treści normy, zasad wykładni prawa i pogwałceniem kilkudziesięciu różnorodnych elementów i zasad – pracodawcy ponoszą błędnie zasądzone koszty ryczałtów noclegowych i nikt nie ponosi konsekwencji tych błędów – sytuacja jest ciężko patologiczna” – mówi Mariusz Miąsko. Aby w przyszłości przeciwdziałać takiemu zdarzeniu, Prezes KPV przygotował pod rozwagę opinii publicznej projekt nowelizacji zasad orzecznictwa w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Propozycja opiera się na 12 tezach, które zdaniem Prezesa Miąsko, mogłyby wpłynąć na zwiększenie poczucia sprawiedliwości w procesie orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Z tezami koncepcji reformy orzecznictwa sądów można zapoznać się na blogu:

http://mariuszmiasko.pl/.

Zachęcamy ponadto do przestudiowania glosy do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 roku (II PZP 1/14), przygotowanej przez Mariusza Miąsko, dostępnej w produkcie LEX OMEGA. Więcej o glosie przeczytać można pod adresem:

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/449/40/Glosa-na-temat-Uchwaly-Siedmiu-Sedziow-z-12-czerwca-2014-r-autorstwa-Prezesa-Kancelarii-Prawnej-Viggen-sp-j-opublikowana/.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/466/40/Kolejny-wyrok-oddalajacy-roszczenie-o-ryczalt-noclegowy/