Kto może kierować cudzoziemców do pracy?

Prowadzący działalność gospodarczej polegającą na kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium musi mieć certyfikat.

W art. 18 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.4), wprowadza się obowiązek certyfikacji ww. usługi. Oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą mogły świadczyć tylko agencje zatrudnienia mające certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług pośrednictwa pracy. Obowiązek certyfikacji dotyczyłby podmiotów zarówno posiadających siedzibę w Polsce, jak również nie mających siedziby w Polsce. Takie rozwiązanie ma zapobiec występującej patologii na rynku pracy polegającej na sprowadzaniu i zatrudnianiu cudzoziemców przez nielegalne agencje zatrudnienia.

 

Całość materiału dostępna pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/05/11/kto-moze-kierowac-cudzoziemcow-do-pracy/