Milog, Loi Macron, Minimalna Włoska, Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada

 

Milog, Loi Macron, Minimalna Włoska,

Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada

– kadrowo-księgowe spojrzenie na zagadnienie minimalnego wynagrodzenia kierowców

oraz podsumowanie dotychczasowych wymogów

 

19 grudnia br. godz. 9:45

ul. Częstochowska 6 Modlnica k. Krakowa

 
 

Szczegółowe informacje pod adresem: SZKOLENIE_19 GRUDNIA