Minimalna francuska – nowy wzór zaświadczenia o delegowaniu

Rząd Republiki Francji po raz kolejny wprowadził nowy wzór zaświadczenia o delegowaniu pracowników na terytorium Francji. W tym momencie należy, więc na bieżąco zainterweniować.

UWAGA! Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie delegowania przez pracodawcę pracownika (lub zleceniobiorcę) do wykonywania kabotażu, dostawy towaru do Francji lub załadunku we Francji. Nie dotyczą delegowania w ramach Agencji pracy tymczasowej i delegowania do swojego oddziału we Francji.

NAJNOWSZE ZAŚWIADCZENIE O DELEGOWANIU_20.07.2016

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskazówki:

 1. Kierowca ma zaświadczenie starego wzoru – do czasu kiedy kierowca przebywa w trasie powinien korzystać ze starego wzoru, jednakże w momencie kiedy z powrotem wróci na bazę, niezależnie od tego na jaki okres wystawiono stare zaświadczenie, należy podać mu NOWE ZAŚWIADCZENIE O DELEGOWANIU. Nie wynika to, co prawda z żadnych wytycznych, ale zalecamy takie zachowanie ze względów bezpieczeństwa.

  Nie ma konieczności ściągania kierowców na siłę do Polski, nie trzeba ich również wycofywać z trasy, dopóki nie wróci jednak do Polski proszę wysłać mu na e-maila zeskanowane, podpisane przez Państwa nowe zaświadczenie o delegowaniu, które on wydrukuje i będzie woził w samochodzie, dopóki nie wróci do Polski, później zeskanowany dokument i wydrukowany należy mu odebrać i dać dokument oryginalny.

  Z nowym wzorem postępujemy analogicznie: jeden trafia do kabiny, zaś drugi egzemplarz zostawiamy dla siebie, skanujemy go do pdf i umieszczamy w systemie elektronicznym na subkoncie pracownika w danym miesiącu (może to być nawet Lipiec 2016, o ile jeszcze zdążymy to zrobić). Nazwać można go dowolnie, ale sugerujemy taką samą nazwę jak starego zaświadczenia o delegowaniu, lecz z nową datą i z jakąś informacją, że jest to nowy wzór np. z dopiskiem WZ np. kowalski.jan.zaswiadczenie.o.delegowaniu26.07.16.WZ.pdf

  Z racji tego, że nie wiemy, czy stare zaświadczenia straciły moc prawną od teraz, czy od momentu określonego w nich, jako termin ważności sugerujemy również, aby kierowca do czasu wygaśnięcia ważności starego zaświadczenia (Państwo sami określiliście tę datę) woził w kabinie:

  – umowę o pracę/umowę prawa cywilnego,

  – stary wzór zaświadczenia o delegowaniu (do czasu wygaśnięcia terminu jego ważności),

  – nowy wzór zaświadczenia o delegowaniu (jego termin ważności może być dowolny, nie musi pokrywać się z terminem ważności starego zaświadczenia o delegowaniu, maksymalnie jednak dokument jest ważny przez 6 miesięcy od jego wystawienia).

 2. Kierowca nie został jeszcze delegowany do Francji, nie posiada zaświadczenia o delegowaniu starego wzoru – bezwzględnie proszę dać zaświadczenie nowego wzoru.

 3. Dane ulegające zmianie:

  Nowy wzór nie uległ zasadniczym zmianom i w zakresie nieujętym poniżej dane pozostają do wpisania w sposób analogiczny jak poprzednio Państwu wskazano:

  a) dodano „dane identyfikujące przedstawiciela”, jest to pierwsza rubryka do uzupełnienia w miejscu dla wpisania danych przedstawiciela – Identité du représentant en France. Pozostałe dane przedstawiciela nie ulegają zmianie.

  b) zrezygnowano z konieczności podawania systemu opisywania kosztów podroży. Oznacza to, że zniknął następujący fragment tekstu:

  Frais de voyage (cocher la case correspondante) :

Travel costs (Tick the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur

Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur

Reimbursement of expenses advanced by the worker :

Préciser son montant (en euros) : ____________

Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire

Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________

pecify the amount of the lump-sum, in € :

Tak więc pozostawiono wyłącznie dwie opcje dla określenia kosztów wyżywienia i kosztów noclegu. Pozostawiono rubryki wskazane poniżej:

Frais de nourriture (cocher la case correspondante) :

Meals expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur

Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur

Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________

Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire

Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________

Specify the amount of the lump-sum, in € :

Le cas échéant, frais d’hébergement (cocher la case correspondante) :

Lodging expenses (check the relevant box) :

□ Prise en charge directe par l’employeur

Directly paid by the employer :

□ Remboursement des frais avancés par le travailleur

Reimbursement of expenses advanced by the workers :

Préciser son montant (en euros) : ____________

Specify the amount of the reimbursement, in € :

□ Versement d’une somme forfaitaire

Lump-Sum payement :

Préciser son montant (en euros) : ____________

Specify the amount of the lump-sum, in € :

Fragment wskazany powyżej uzupełniamy zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami i sugestiami.

c) w załączniku nr 1 do zaświadczenia o delegowaniu – na ostatniej stronie dokumentu, tam gdzie są dane kierowcy, w ostatniej pozycji napisano wprost, że należy podać wysokość stawki wynagrodzenia brutto w czasie trwania delegowania – Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant). Niniejszym zalecamy wpisywać tam stawkę wynagrodzenia brutto, jakie otrzyma nasz pracownik za pracę we Francji wraz z uwzględnieniem wszystkich dodatków, czyli dodatku stażowego, czy dodatku za posiadanie kwalifikacji kasjera lub mechanika. Jeżeli kierowca będzie prowadził pojazd o DMC od 19 do 40 ton to proszę zawsze dla bezpieczeństwa jako stawkę bazową wybierać 10,00 euro. Na przykład delegujemy kierowcę zatrudnionego przez nas od 3 lat, będzie on jechał pojazdem o DMC 40 ton i ma kwalifikację „kierowca – mechanik” wówczas proszę wpisać w zaświadczeniu o delegowaniu na samym końcu dokumentu frazę „max 10,53 euro”. Proszę zawsze uwzględniać dodatki do stawki godzinowej i proszę również używać zwrotu max, np. max 9,70 eur, max 11,13 euro.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie uzupełnienie niniejszego zaświadczenia zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen pod numerem telefonu:

(12) 637 24 57.