Ministerstwo Transportu udzieliło niezwykłych odpowiedzi Premierowi na temat kar nakładanych za bramownice. Czy to już koniec państwa prawa?

Minister Transportu udzielił odpowiedzi Premierowi na pytanie zadane przez Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”. Jednak zdaniem członków Stowarzyszenia Ministerstwo Transportu rozmija się w wielu przypadkach z prawdą a część wyjaśnień jest wyjątkowo zaskakujących. Ministerstwo wyjaśnia przykładowo, że: – nakłada kary za poszczególne bramownice ponieważ z ustawy nie wynika zakaz takiego działania i nikt nie określił że przejazd ma charakter „nieprzerwany”, – nakłada wielokrotne kary za to samo wykroczenie ponieważ w ustawie o drogach publicznych nie ma takiego zakazu, – pomimo że nie ma tabliczek informacyjnych o odcinku drogi płatnej to nałożone kary są ważne ponieważ nałożono je na podstawie obowiązującego prawa, – nie można udzielić bardziej szczegółowych informacji i wyjaśnień ponieważ Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” w piśmie do Premiera nie podało konkretnych i indywidualnych przypadków.

1

2

3

4

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/112/40/Ministerstwo-Transportu-udzielilo-niezwyklych-odpowiedzi-Premierowi-na-temat-kar-nakladanych-za-bramownice-Czy-to-juz-koniec-panstwa-prawa/