Mniejsza maksymalna kara podczas kontroli ITD na drodze

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje niższy maksymalny wymiar kary podczas kontroli ITD na drodze…


Zgodnie ze znowelizowanym art 92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym„suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 10 tys zł” (zamiast dotychczasowych 15 tys zł – przypis)
Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/72/40/Mniejsza-maksymalna-kara-podczas-kontroli-ITD-na-drodze/