Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: "nie"

Już wielokrotnie prezentowaliśmy liczne orzeczenia sądów pracy oddalające roszczenia ryczałtowe. Dzisiaj (06.08.2015) zapadł kolejny wyrok w sprawie (sygn. IV P 790/14) prowadzonej przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. oddalający w całości roszczenie kierowcy. Kierowca dochodził własnych roszczeń twierdząc, iż ryczałt za nocleg jest mu należny niezależnie od tego, że nie poniósł kosztu noclegu, realizując odpoczynki w specjalistycznej kabinie.

Z takim punktem wiedzenia nie zgodziła się mec. Natalia Sołtowska, która prezentowała linię doktrynalną wypracowaną przez prezesa KPV. Zgodnie z tą linią obrony kierowcy nienależny jest zwrot kosztu, którego nie poniósł, ponieważ byłoby to sprzeczne zarówno z treścią normy, ale i z elementarnymi zasadami logiki. Nie można bowiem w kategoriach logicznych dokonać zryczałtowanego zwrotu kosztu noclegu skoro takowy koszt nigdy nie wystąpił. Mało tego, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. podniosła także wyraźnie, iż na podobnym stanowisku stoi Sąd Najwyższy w uchwale z 12 czerwca 2014 roku, w której wyraźnie wspomina o „zwrocie” kosztów. Podobnie czyni to Sąd Najwyższy wielokrotnie w uzasadnieniu do tejże uchwały, gdzie wspomina, iż wypłatę ryczałtu za nocleg uzasadnia poniesienie jedynie: „realnego”, „rzeczywistego” i „faktycznego” kosztu noclegu. Na takim też stanowisku stanął Sąd w Gdyni w opisywanej sprawie. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyraźnie zgodził się z punktem widzenia prezentowanym przez zastępców procesowych Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., wskazując, iż ryczałty za nocleg nie należą się jeśli nie wystąpił koszt noclegu.

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., która doprowadziła już do kolejnego podobnego rozstrzygnięcia przed sądami twierdzi, że rozstrzygnięcie sądu w Gdyni jest dowodem szacunku sądu dla stosowania zasad wykładni prawa oraz wyrazem profesjonalizmu w stosowaniu logiki oraz metodyki odkodowania wartości logicznej zdań normy (§ 9 ust.4 rozp. MPiPS z 2002 r). „Niezmiernie cieszy mnie fakt, że sądy zaczynają szerzej dostrzegać, iż zarówno § 9 ust. 4 rozp. MPiPS z 2002 r., jak i uchwałą SN z 2014 roku wyraźnie mówią o konieczności poniesienia realnego i rzeczywistego kosztu przez kierowcę” – wyjaśnia Mariusz Miąsko. „Wyraźnie dostrzegalne jest, że sądy powszechne zaczynają rozumieć, iż niedopuszczalne jest wydawanie orzeczeń zasądzających ryczałty noclegowe zarówno na podstawie nienormatywnej fikcji kosztu, jak również na podstawie nienormatywnej fikcji hotelowego standardu noclegu. Nasz ogromny ponad dwuletni wysiłek ukierunkowany na podniesienie świadomości sądów w prowadzonych przez naszą kancelarię blisko 200 procesach ryczałtowych w całym kraju przyczynia się do wydawania profesjonalnego orzecznictwa, zgodnego z treścią stosownych norm. Powyższa sprawa pokazuje także, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozprawy i pełna znajomość podnoszonej przez zastępcę procesowego argumentacji. Pełen szacunek w tej sprawie należy się także Sądowi w Gdyni za profesjonalne rozstrzygnięcie – puentuje Prezes Miąsko.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:
 
1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie Z SN popełnili błąd?
2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?
3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi
4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg
5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowa poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!
6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!
7) Dlaczego Uchwała Siedmiu SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?
8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy
9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń
10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg
11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów
12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach
13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?
14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS
15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.
16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu
17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych
18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych
19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczałty noclegowe
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/389/40/Nastepny-Sad-Pracy-mowi-ryczaltom-za-nocleg-nie/