Nowy Sącz nadal negocjuje obniżenie stawek dla przewoźników osób do kwoty 1 zł za zatrzymanie na dworcu autobusowym

Gmina Nowy Sącz poinformowała pisemnie Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka”, że że nadal trwają negocjacje w zakresie ustalenia wysokości stawek za korzystanie przez przewoźników osób z dworca autobusowego w Nowym Sączu. Zastanawiające jest jednak bardzo wolne tępo tych negocjacji ponieważ analogiczne negocjacje trwały w pobliskiej gminie Limanowa bardzo szybko i w ich wyniku ustalono że koszt odjazdu będzie wynosił 1 zł za zatrzymanie. Podobnie w gminie Gorlice negocjacje trwały zaledwie kilka dni. Trudno ustalić co zajmuje gminie Nowy Sącz tak wiele czasu w procesie negocjacji skoro to od jej dobrej lub złej woli będzie zależało czy dworzec autobusowy będzie w ogóle traktowany w zezwoleniach jako dworzec. Tak naprawdę gmina posiada argumenty tego kalibru że negocjacje może zakończyć pozytywnie nawet w ciągu jednego dnia. Czekamy więc na pozytywne zakończenie negocjacji. Mamy nadzieję że urzędnicy w Nowym Sączu są równie sprawni w działaniach jak urzędnicy z Limanowej i Gorlic…

1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/115/40/Nowy-Sacz-nadal-negocjuje-obnizenie-stawek-dla-przewoznikow-osob-do-kwoty-1-zl-za-zatrzymanie-na-dworcu-autobusowym/