Mamy oficjalne informacje dotyczące płacy minimalnej na terenie Włoch

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. dzięki współpracy z organami Republiki Włoskiej jako pierwsza, podaje najnowsze informację dotyczące wykonywania kabotażu na terenie Włoch.

    W dniu 22 grudnia br. ukazał się Okólnik nr 3 konkretyzujący wymagania, jakie zagraniczni przewoźnicy są zobowiązani spełniać przy wykonywaniu kabotażu drogowego. Ponadto zgodnie z obietnicami, została utworzona (długo wyczekiwana) strona internetowa:

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx

na której będą systematycznie umieszczane wszystkie informację dotyczące delegowania w języku włoskim i angielskim. Dodatkowo na ww. stronie internetowej możemy odnaleźć specjalny wzór formularza dla zgłoszenia pracownika delegowanego będącego kierowcą wykonującym przewóz kabotażowy – http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Documentazione/allegato-circolare-INL-22-dicembre-2016-n.3.pdf, który po uzupełnieniu należy wysłać na adres e-mail: Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Taka forma zgłaszania delegowania została przewidziana tylko dla kierowców (ze względu na specyfikę sektora transportowego) i ma ona charakter tymczasowy dopóki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Włoch nie opracuje konkretnego modelu komunikacji w ramach platformy dla sektora transportowego.

Wspomniany Okólnik nr 3 informuje również w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. W Sekcji 3.1.1 Cabotaggio CO Preventiva – Modello UNI_CAB_UE  dotyczącej długości delegowania uwzględnia się odpowiednio datę pierwszej czynności w ramach kabotażu (a więc datę załadunku przeprowadzonego na terytorium Włoch) do daty ostatniego rozładunku  przeprowadzonego przed opuszczeniem granic Republiki Włoskiej.

         Na wielu blogach poświęconych branży transportowej1,2 możemy napotkać różne stawki, które zostały uzyskane przy (co najmniej dziwnych) założeniach i bez respektowania przepisów prawa włoskiego. Poniżej podajemy sposób wyliczenia minimalnego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy na terenie Republiki Włoskiej z dokładnym podaniem podstawy prawnej na której zostało ono oparte.

         Układ zbiorowy określa aż 10 różnych kategorii pracowników należących do sektora transportowego, z czego dwie z nich, będą przedmiotem dalszej interpretacji tj.: kategoria 3, czyli kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 8 ton oraz kategoria 3 Super, czyli kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton.  Dla kategorii 3 określa minimalne miesięczne wynagrodzenie na poziomie 1.598,78 euro. Zgodnie z art. 73 ust. 5 aby otrzymać stawkę godzinową należy podzielić stawkę miesięczną przez 168. Mając to na uwadze stawka godzinowa wynosić będzie 9,52 euro dla kategorii 3, natomiast dla kategorii 3 Super minimalne miesięczne wynagrodzenie w roku 2015 r wynosiło 1.642,37. Zatem, stawka minimalnego wynagrodzenia dla kategorii 3 Super będzie wynosiła 9,78 euro. Oficjalne stawki wynagrodzenia dla branży transportu (a także dla sektora budowlanego i przemysłu maszynowego) zostały udostępnione pod adresem:

 http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Documentazione/Retribuzioni-Firmatari.pdf

    Wypełniony formularz należy wysłać do godziny 00:00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia delegowania.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie minimalnej włoskiej, francuskiej oraz niemieckiej.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577,

502 189 280,

606 589 800,

519 140 984,

786 137 796.

1.http://www.transportoweprawo.pl/2016/wloska-placa-minimalna-dotknie-rowniez-przewoznikow.
2.http://40ton.net/nowe-przepisy-o-placy-minimalnej-dla-kierowcow-we-wloszech-nalezy-placic-dokumentowac/

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).