Od 9 czerwca br. każdy dodatkowy pasażer to 'dodatkowy' punkt karny!

W związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2012 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. tytułem zwrócenia szczególnej uwagi Przewoźników na nowe regulację przypominamy, iż wprowadzony zostaje nowy taryfikator punktów karnych, a w nich szczególnie istotne naruszenie polegające na przewozie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. I tak za niewłaściwy przewóz osób taryfikator przewiduje następujące liczbę punktów: przewóz jednej osoby z naruszeniem przepisów to 1 punkt ; przewóz 2 osób z naruszeniem przepisów to 2 punkty, przewóz 3 osób z naruszeniem przepisów to 3 punkty, itd. Górna zaś liczba punktów za ten rodzaj czynu uregulowana została jako: „10 osób lub więcej”, za które to naruszenie przewidziano maksymalnie 10 punktów karnych. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (potocznie zwany, nowym taryfikatorem punktów karnych) (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 488).