P I L N E ! Rzecznik Praw Obywatelskich: kary za viaTOLL naruszają zasady państwa prawnego – Sukces Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Rzecznik Praw Obywatelskich Pani profesor Irena Lipowicz, w pełni podzieliła stanowisko zgłoszone do RPO przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. oraz Stowarzyszenie U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga”, (www.najlepszadroga.pl), iż nakładanie wielokrotnie kar na kierowców za poszczególne bramownice jest bezprawne.

Kancelaria Prawna Viggen s.c. oraz Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” już dwukrotnie interweniowały w przedmiotowej sprawie u Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszając, bezprawność działania Ministerstwa Transportu oraz GITD.
„W przedmiotowej sprawie w ciągu 14 miesięcy złożyliśmy już 2 zawiadomienia o bezprawnym karaniu do RPO, zawiadomienie do NIK, 4 zawiadomienia do Premiera, oraz 3 zawiadomienia do Ministra Transportu i GITD. Także na poziomie medialnym praktycznie wszystko co się działo w kwestii nielegalnych kar za viaTOLL było inicjowane przez nasze Stowarzyszenie” – mówi Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen s.c. oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”, które zainicjowały ponad roczną batalię o unieważnienie nielegalnie nakładanych kar.
„Niezmiernie nas cieszy ten ogromny sukces jakim jest potwierdzenie naszego stanowiska przez RPO, ponieważ tysiące przewoźników oraz kierowców dzięki naszym staraniom mają teraz szansę na odzyskanie nielegalnie pobranych kar. Dzięki temu stanowisku mamy otwartą drogę do wszczęcia postępowania o zwrot bezpodstawnie pobranych środków” – dodaje Prezes Miąsko.
Dla przewoźników bardzo istotne jest, że RPO we własnym piśmie do Ministra Transportu w pełnym zakresie podzieliła a w części wprost oparła się na argumentacji Kancelarii Prawnej Viggen i Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”.
Wiele wiec wskazuje, że kancelaria prawna wspierająca stowarzyszenie transportowców dokonała poważnego wyłomu w interpretacji GITD, co może pociągnąć za sobą konieczność zwrotu ogromnych środków finansowych przez skarb państwa na rzecz poszkodowanych przewoźników oraz kierowców.
Wykaz interwencji oraz pism Kancelarii Prawnej Viggen s.s. oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” w sprawie bezpodstawnie nakładanych kar za viaTOLL: http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/87/40/Pismo-Do-Premiera-w-Sprawie-Kar-Nakladanych-Przez-I-T-D/
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/112/40/Ministerstwo-Transportu-udzielilo-niezwyklych-odpowiedzi-Premierowi-na-temat-kar-nakladanych-za-bramownice-Czy-to-juz-koniec-panstwa-prawa/
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/113/40/Stowarzyszenie-Najlepsza-Droga-ponownie-interweniuje-u-Premiera-odpowiadajac-na-pismo-Ministra-Transportu-w-sprawie-bezpodstawnych-kar-za-bramownice/
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/125/40/Kto-dal-dwom-urzednikom-prawo-lamania-od-11-miesiecy-Konstytucji-RP-przy-nakladaniu-kar-za-viaTOLL-Z-tym-pytaniem-wystapilo-do-Premiera-Stowarzyszenie-Najlepsza-Droga/

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/137/40/P-I-L-N-E-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-kary-za-viaTOLL-naruszaja-zasady-panstwa-prawnego-Sukces-Kancelarii-Prawnej-Viggen-oraz-Stowarzyszenia-Najlepsza-Droga/