Pamiętaj o instrukcji ADR

Przypominamy, że w przypadku przewozu towarów podlegających pod przepisy ADR, przewoźnicy zobligowani są do posiadania w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór instrukcji, którą znaleźć można pod adresem: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Polish_2015_revised.pdf. Okres ochrony dopuszczający możliwość posiadania poprzedniej wersji instrukcji zakończył się 30 czerwca 2017 r.