Pionierski „Plan Transportowy” dla komunikacji miejskiej w Olkuszu

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, uchwaliła w czwartek pionierski plan transportowy na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Plan transportowy przygotowała dla Związku Kancelaria Prawna Viggen s.c. (www.viggen.pl)
„O ile wiem jest to pierwszy lub jeden z pierwszych planów transportowych w Polsce uchwalonych przez organizatora transportu na poziomie gminy w oparciu o najnowsze przepisy” – mówi autor opracowania Mariusz Miąsko – prezes Kancelarii Prawnej Viggen s.c.
Realizacja planu transportowego wraz z wykonaniem pomiarów napełnień zajęła łącznie 11 miesięcy zespołowi specjalistów z Kancelarii Prawnej Viggen s.c.
„Plan transportowy to obszerny dokument, składający się łącznie z kilkuset stron materiałów zawartych w 5 częściach. Na plan transportowy składa się część, którą można określić jako zasadniczą, studium uwarunkować do planu, wykaz załączników, ekspertyz i opracowań prawnych, wykaz napełnień oraz wykaz odpowiedzi na wnioski złożone po wyłożony planu” – dodaje Miąsko
Plan transportowy jest aktem prawa miejscowego, który określa zasady organizacji transportu, które zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym regulują w sposób zupełnie nowy wiele obszarów transportu miejskiego. Treść planu transportowego wraz z załącznikami jest wyłożona do wglądu w siedzibie Związku. Plan zostanie ogłoszony w BIP.
Plany tworzone na nowych zasadach określają w odmienny od dotychczasowego sposób finansowania przewozów użyteczności publicznej, odmienne zasady administrowania substancją przystankową oraz dworcami autobusowymi.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/128/40/Pionierski-Plan-Transportowy-dla-komunikacji-miejskiej-w-Olkuszu/