Podsumowanie prac w roku 2014

 

         Prezentujemy wykaz wybranych działań oraz osiągnięć Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., oraz Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej „Najlepsza Droga”.

Zdecydowaliśmy się na połączoną prezentację, ponieważ wiele przedsięwzięć było wykonany przy ścisłej kooperacji obu współpracujących podmiotów.

Przyjęto formułę, w ramach której na każdy kolejny miesiąc roku 2014 wybrano jedno najbardziej interesujące zdaniem autora osiągnięć lub działań. Warto dostrzec, iż większość poniższych działań ma charakter pro publico bono.

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim tym uczestnikom branży TSL, którzy przyczynili się do realizacji tak wielu celów w ciągu ubiegłego 2014 roku. Dziękujemy w szczególności przedsiębiorcom, kierowcom oraz przedstawicielom organów kontrolnych ITD oraz PIP. Podziękowania należą się także przedstawicielom Ministerstwa Transportu oraz MSZ, a także poszczególnym Parlamentarzystom, w szczególności Pani Poseł Beacie Libera – Małeckiej. Dziękujemy również za owocną współpracę przedstawicielom Parlamentu Europejskiego.

 

STYCZEŃ

 1. 20 stycznia 2014 rokuKomisja Petycji Parlamentu Europejskiego na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., dokonała wykładni błędnych zapisów rozporządzeniu 1071/2009 WE. (link do nagrania z obrad PE http://kancelariaprawnaviggen.pl//ograniczenia-ruchu-w-europie/).

Po zmianie stanowiska Parlamentu Europejskiego w całej Unii Europejskiej będzie znacznie trudniej utracić licencję transportową. Interwencja kancelarii miała związek z nowymi uregulowaniami, obowiązującymi od 16 sierpnia 2013 roku. Błędne uregulowania pozwalały cofnąć licencje za brak spełnienia rzekomych wymagań, które nie wynikały z jakichkolwiek uregulowań normatywnych. Kancelaria zgłosiła pierwotnie zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w Podkomisji Transportu Parlamentu Polskiego. Jednak Polscy Parlamentarzyści nie potraktowali zagrożenia poważnie. Z przebiegiem posiedzeń w polskim Parlamencie można zapoznać się na stronie: http://kancelariaprawnaviggen.pl//prace-w-sejmie/. W tej sytuacji Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., wystąpił w 2012 roku z petycją w tej sprawie, bezpośrednio do Parlamentu Europejskiego, który po blisko dwóch latach starań w pełni zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

 

O sprawie informowały kluczowe polskie media:

http://jazdaprawna.pl/2014/08/07/rzeczpospolita-o-poparciu-petycji-kancelarii-prawnej-viggen-w-pe/.

Więcej na temat zakresu zmian można przeczytać pod linkami:

http://jazdaprawna.pl/2014/06/17/uwaga-bedzie-trudniej-utracic-licencje-transportowa-sprawdz-dlaczego/

http://jazdaprawna.pl/2014/04/01/video-relacja-z-komisji-petycji-z-dnia-20-stycznia-br/

 

LUTY

 1. W lutym 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j na zlecenie Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” przygotowała projekt nowelizacji tzw.: „Specustawy Autostradowej” oraz opinię prawną wykazującą, iż wbrew twierdzeniom Ministerstwa Transportu, wypłacenie przedsiębiorcom ze Skarbu Państwa środków zaległych za budowę autostrad, nie stanowi „pomocy publicznej” w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Powyższe stanowisko stanowiło jeden z kluczowych elementów (trwających od 3 lat) starań Stowarzyszenia oraz Kancelarii o zwrot przedsiębiorcom nierozliczonych należności za wybudowane autostrady (A-1 – Stryków – Kutno). Ze stanowiskiem Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. w pełni oficjalnie (pisemnie) zgodziło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które oceniło wywód prawny Kancelarii jako całkowicie prawidłowy, co pozwoliło na oddalenie zarzutu „pomocy publicznej”. W efekcie na koniec roku 2014 doszło do wszczęcia prac w MT oraz GDDKiA, związanych w rozliczeniem ponad 600 podmiotów, które w roku 2010-2011 wykonały roboty budowlane. Do rozliczenia powinno dojść ostatecznie w pierwszej połowie 2015 roku.

Do rozliczenia może dojść dzięki ogromnej pracy nie tylko Zarządu Stowarzyszenia i Kancelarii, ale także dzięki bardzo dużemu wsparciu samych członków, którzy na przestrzeni 3 lat współuczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach z parlamentarzystami, kilku spotkaniach z Wice – Ministrem Transportu, Dyrektorami Ministerstwa Transportu, Dyrektorami GDDKiA, kilku pikietach (w tym także w Warszawie) oraz posiedzeniach likwidacyjnych w Sądzie w Mielcu. Członkowie stowarzyszenia brali również czynny udział przy wyemitowaniu kilkudziesięciu pism korespondencji z odpowiednimi urzędami Wice Premiera, Marszałka Sejmu, Ministra Transportu, GDDKiA, Sądu, MSZ i wielu innych. W 2014 roku Kancelaria oraz Stowarzyszenie zorganizowały konferencję dla poszkodowanych, na której zaprezentowano przebieg i postęp prac. Przedmiotowa sprawa jest przykładem na potencjał płynący ze zrzeszania się w silnych merytorycznie stowarzyszeniach.

Więcej na ten temat:

http://jazdaprawna.pl/2013/04/10/dzis-odbywa-sie-spotkanie-poszkodowanych-przy-budowie-autostrad/

http://jazdaprawna.pl/2013/03/26/przedsiebiorcy-ktorzy-nie-otrzymali-zaplaty-za-budowe-autostrad-interweniuja-u-marszalek-sejmu-ewy-kopacz/

http://jazdaprawna.pl/2013/03/15/minister-nowak-zaplacilismy-za-autostrady-przedsiebiorcy-nie-prawda/

http://jazdaprawna.pl/2013/02/11/interpelacja-poselska-w-sprawie-zwrotu-srodkow-finansowych-dla-podwykonawcow-za-budowe-autostrad-i-drog-krajowych/

(pełna  – bardzo obszerna dokumentacja i korespondencja dostępna jest dla zainteresowanych w biurze Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”).

O sprawie informowały kluczowe polskie media takie jak Rzeczpospolita, Program I Polskiego Radia, TVP.

http://jazdaprawna.pl/2013/04/11/rzeczpospolita-pisze-na-temat-niezaplaconych-robot-przy-budowie-autostrad/

 

MARZEC

 1. 28 marca 2014 roku po interwencji Kancelarii Prawnej Viggen sp.j oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” w życie weszła znowelizowana Umowa międzynarodowa AETR.

Niewielu uczestników branży TSL miało świadomość, iż ta podstawowa umowa międzynarodowa nie obowiązywała w Polsce od przeszło 3 lat, czyli od czasu kiedy zmianie uległa podstawowa jej część regulująca okresy prowadzenia przerw i odpoczynków. Po szeregu interwencji Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., MSZ wszczął w 2013 roku procedurę implementacji Umowy AETR do naszego systemu prawnego. Wdrożenie umowy AETR rodziło szereg korzystnych skutków dla branży, które dokładniej zostały opisane na poniższych stronach: http://jazdaprawna.pl/2014/11/12/umowa-aetr-ponownie-obowiazuje/

http://jazdaprawna.pl/2014/08/20/zasady-obowiazywania-umowy-aetr-wobec-krajow-trzecich/

http://jazdaprawna.pl/2014/08/07/syntetyczne-zestawienie-podstawowych-zrodel-prawa-pracy-kierowcow-rangi-miedzynarodowej/

http://jazdaprawna.pl/2013/09/10/aetr-nie-obowiazuje-poskich-przewoznikow-mt-potwierdzilo-teze-kancelarii-prawnej-viggen/

 

O sprawie informowały kluczowe polskie media:

http://jazdaprawna.pl/2013/09/02/rzeczpospolita-na-temat-braku-publkacji-umowy-aetr/

 

KWIECIEŃ

 1. 9 kwietnia 2014 roku – Kancelaria Prawna Viggen sp.j. oraz Stowarzyszenie URKSiTD dokonały zgłoszenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych konieczności do nowelizacji kolejnej umowy międzynarodowej ATP – regulującej przewóz produktów szybko psujących się.

Okazało się bowiem, że ta kluczowa dla części środowiska transportowego umowa międzynarodowa od wielu lat nie została znowelizowana, a Świadectwa ATP wydawane przez Instytuty Chłodnictwa nie mają jakiegokolwiek źródła normatywnego. 

Tym razem w odróżnieniu od umowy AETR, Ministerstwo Transportu oraz MSZ bez zwłoki zgodziły się ze stanowiskiem Kancelarii i niezwłocznie przystąpiły do prac nad wdrożeniem nowelizacji umowy ATP, której dotychczasowa wersja pochodziła sprzed… 30 lat ! (http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2014/12/TRE%C5%9A%C4%86-PISMA.pdf oraz http://jazdaprawna.pl/2014/12/02/stanowisko-miir-w-sprawie-umowy-atp/)

Aktualnie trwa wymiana pisemnych stanowisk pomiędzy Stowarzyszeniem „Najlepsza Droga” a Ministerstwem Transportu w kwestii zwrotu przedsiębiorcom nienależnie pobranych opłat skarbowych od wydanych świadectw, które na gruncie polskiego prawa nie były nośnikiem jakichkolwiek uprawnień.

Wymiana stanowisk obejmuje także zagadnienie zwrotu kar wymierzonych przez ITD za rzekome naruszenia umowy ATP, które w ujęciu formalnym nigdy nie miały miejsca.

Zakłada się szacunkowo, że znowelizowana umowa ATP wejdzie do polskiego obiegu prawnego w pierwszej połowie 2015 roku.

O sprawie informowały między innymi takie media jak: Rzeczpospolita, Tok FM.

 

Więcej na ten temat można przeczytać pod następującymi linkami:

http://jazdaprawna.pl/2014/12/08/ministerstwo-zwroci-nielegalnie-pobrane-oplaty-za-za-atp/

http://jazdaprawna.pl/2014/12/02/stanowisko-miir-w-sprawie-umowy-atp/

http://jazdaprawna.pl/2014/11/20/kary-itd-za-atp-nielegalnie-nakladane/

 

MAJ

 1. W maju 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j. na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego dokonała analizy projektu nowelizacji Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, proponując istotnych kilkanaście poprawek.

 

O sprawie informowały kluczowe polskie media np.: Rzeczpospolita.

 

CZERWIEC

 1. W czerwcu 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zakończyła prace merytoryczne nad kompleksowym opracowaniem naukowym: „Czas pracy pracowników mobilnych”. Opracowanie jest aktualnie najobszerniejszym (ponad 1100 stron) kompleksowym źródłem informacji poświęconym teoretycznym oraz praktycznym aspektom zostało czasu pracy kierowców na gruncie krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy. Opracowanie powinno być dostępne na rynku w 2015 roku po zakończeniu prac graficznych oraz korektorskich.

 

LIPIEC

 1. W lipcu 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j., wydała audiobook rekomendowany przez ZZ Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Audiobook posiada tytuł: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenie czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów”. Opracowanie jest dedykowane dla przedsiębiorców, kierowców, spedytorów, inspektorów PIP oraz inspektorów ITD., a także dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji.

 

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://przewodnikkierowcy.pl/

Audiobook jest dostępny w sprzedaży internetowej oraz w 70 sklepach Suder & Suder na terenie całego kraju http://www.suder.eu/suder/pl/news/168/Czas%20pracy%20kierowc%C3%B3w%20-%20AUDIOBOOK .

 

SIERPIEŃ

 1. W sierpniu 2014 po głosowaniu w Senacie Kancelaria Prawna Viggen sp.j. oraz Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” ostatecznie doprowadziły do upadku koncepcji GITD dotyczącej multiplikacji kar za przejazd bez opłaty w ramach systemu Viatoll.

Stowarzyszenie oraz Kancelaria wspólnie przeciwstawiały się tej koncepcji od blisko 3 lat – czyli dokładnie od powstania systemu. Kancelaria wypracowała podstawowy argument, który doprowadził do upadku multiplikacji kar za przejazd pod każdą z bramownic z osobna. Kancelaria przygotowała bowiem oficjalne stanowisko prawne, w którym wykazała, iż o jednym przejeździe po drodze krajowej może być mowa jedynie wówczas, gdy miał miejsce co najmniej jeden wjazd na drogę i co najmniej jeden zjazd z drogi krajowej. Wówczas za takie zdarzenie, zdaniem Kancelarii i „Najlepszej Drogi”, ITD powinno wymierzyć jedną wspólna karę zamiast kar za przejazd pod poszczególnymi bramownicami. Z takim punktem widzenia w pełni zgodziła się Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, która po dwóch wnioskach Kancelarii do RPO zajęła oficjalne stanowisko Rzecznika. http://jazdaprawna.pl/2013/07/31/podziekowania-dla-rzecznika-praw-obywatelskich-za-interwencje-w-sprawie-bezprawnych-kar-nakladanych-za-viatoll/

http://jazdaprawna.pl/2013/07/30/rzecznik-praw-obywatelskich-infrmuje-o-kolejnym-wystapieniu-do-gitd-w-sprawie-nielegalnych-kar-za-viatoll/

Analogiczne stanowisko zajęła także Najwyższa Izba Kontroli, po kolejnym wystąpieniu Stowarzyszenia oraz Kancelarii. Łącznie na przestrzeni niespełna 3 lat w celu likwidacji nielegalnej praktyki ITD kancelaria wyemitowała 10 interwencji, do: Premiera RP, Ministra Transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Spraw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli:

http://jazdaprawna.pl/2014/05/20/czlowiek-ktory-ruszyl-lawine-viatoll/

 

http://jazdaprawna.pl/2011/11/07/pozew-zbiorowy-przeciwko-itd-za-nieprawidlowo-naliczone-kary-zwiazane-z-viatoll-em/, http://jazdaprawna.pl/2012/11/05/kto-dal-dwom-urzednikom-prawo-do-lamania-konstytucji-rp-przy-nakladaniu-kary-za-bramownice-z-takim-pytanie-wystapilo-do-premiera-po-ostatniej-odpowiedzi-mt-stowarzyszenie-najlepsza-droga/,

http://jazdaprawna.pl/2012/07/12/odpowiedz-kancelarii-rady-ministrow-z-dnia-5-lipca-na-pismo-w-sprawie-nakladania-kar-przez-system-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/02/27/zmiana-stanowiska-ministra-transportu-w-sprawie-kar-nakladanych-za-bramownice/,

http://jazdaprawna.pl/2013/02/15/najnowsze-stanowisko-ministra-transportu-w-sprawie-oplat-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/02/07/odpowiedz-lobbysty/,

http://jazdaprawna.pl/2013/02/01/rezcznik-praw-obywatelskich-poinformowal-stowarzyszenie-najlepsza-droga-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-nielegalnych-kar-za-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/01/31/5912/,

http://jazdaprawna.pl/2013/01/24/kancelaria-prawna-viggen-w-tvn24-walczy-z-viatoll-em/,

http://jazdaprawna.pl/2013/01/17/ogromny-sukces-stowarzyszenia-najlepsza-droga-rpo-podzielil-stanowisko-ze-kary-za-viatoll-sa-nakladane-bezpodstawnie/,

http://jazdaprawna.pl/2013/06/07/protest-stowarzyszenia-najlesza-droga-do-ministra-transportu-po-wypowiedzi-przedstawiciela-gitd-na-temat-kar-nakladanych-za-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/05/31/sad-rozjechal-wytyczna-gitd-w-sprawie-naliczania-kar-za-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/04/23/kolejny-dylemat-ministra-transportu-czy-wiekszosc-wazen-ciezarowek-byla-nielegalna/,

http://jazdaprawna.pl/2013/04/16/6749/,

http://jazdaprawna.pl/2013/09/05/minister-transportu-wyjasnil-dlaczego-przewoznicy-nadal-beda-placic-za-wezwania-gitd-w-sprawie-viatoll/

http://jazdaprawna.pl/2013/09/05/minister-transportu-wyjasnil-dlaczego-przewoznicy-nadal-beda-placic-za-wezwania-gitd-w-sprawie-viatoll/,

http://jazdaprawna.pl/2013/07/31/przewoznik-i-tak-zaplaci-jak-nie-viatool-em-go-to-oplata-bankowa/,

O pracach Kancelarii Prawnej Viggen sp.j i Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” informowały kluczowe polskie media np.: Rzeczpospolita, TVN 24, Polsat Biznes, Polskie Radio, RMF FM

http://jazdaprawna.pl/2012/07/11/jak-rzeczpospolita-skomentowala-list-do-premiera-wystosowany-przez-stowarzyszenie-najlepsza-droga/

http://jazdaprawna.pl/2013/09/10/rzeczpospolita-pisze-na-temat-kosztownych-zawiadomien-gitd-w-sprawie-viatoll/

http://jazdaprawna.pl/2013/04/05/rzeczpospolita-kierowca-ma-placic-rzadziej/

http://jazdaprawna.pl/2014/10/23/nizsze-kary-w-systemie-viatoll-to-mydlenie-oczu/

http://jazdaprawna.pl/2013/10/08/kary-za-viatoll-po-nowemu-ale-tylko-pozornie/

http://jazdaprawna.pl/2013/07/29/beda-istotne-zmiany-w-systemie-kar-za-nieuiszczenie-oplaty-w-systemie-viatoll/

http://jazdaprawna.pl/2013/04/15/rzeczpospolita-na-pierwszej-stronie-zabojcze-kary-dla-kierowcow/

http://jazdaprawna.pl/2013/06/06/gitd-nie-dziala-na-podstawie-prawa-rzecznik-prasowy-gitd-dzialamy-na-podstawie-wytycznych-ministra-transportu/

http://jazdaprawna.pl/2013/06/04/po-korzystnym-wyroku-sadu-w-sprawie-nielegalnie-nakladanych-kar-za-bramownice-gitd-nadal-nie-zmienilo-wytycznych/

http://jazdaprawna.pl/2013/01/24/kancelaria-prawna-viggen-w-tvn24-walczy-z-viatoll-em/

http://prawo.rp.pl/artykul/1132407.html

 

         Aktualnie znowelizowana ustawa o drogach publicznych nadal jest w części          niekonstytucyjna, więc będzie wymagać dalszych prac w 2015 roku.

 

WRZESIEŃ

 1. We wrześniu 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j., wydała kolejny audiobook zatytułowany: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za skrócenie przerw i odpoczynków przez kierowców zawodowych”. Podobnie jak pierwsza część, tak i ta jest dedykowana dla przedsiębiorców, kierowców, spedytorów, inspektorów PIP oraz inspektorów ITD., a także dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://przewodnikkierowcy.pl/

Podobnie jak poprzedni, tak i ten audiobook, jest dostępny w sprzedaży internetowej oraz w 70 sklepach Suder & Suder na terenie całego kraju:

http://www.suder.eu/suder/pl/news/168/Czas%20pracy%20kierowc%C3%B3w%20-%20AUDIOBOOK .

 

PAŹDZIERNIK

 1. W październiku 2014 roku zakończyły się w Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., zasadnicze prace nad opracowaniem naukowym poświęconemu zasadom wypłaty ryczałtów noclegowych. Opracowanie funkcjonuje pod roboczym tytułem: „Zasadność wypłaty ryczałtów za nocleg realizowany przez pracowników mobilnych w kabinach środków transportowych”. Jest to kompleksowe opracowanie naukowe (blisko 250 stron) poświęcone zagadnieniu podróży służbowej kierowców w kontekście ryczałtów za nocleg na gruncie stanowiska doktryny oraz orzecznictwa Sądów. Opracowanie będzie dostępne na rynku w pierwszej połowie 2015 roku po zakończeniu prac graficznych oraz korektorskich.

 

LISTOPAD

 1. W listopadzie 2014 roku Kancelaria Prawna Viggen sp.j., oraz Stowarzyszenie URKSiTD, prowadziły intensywne prace i rozmowy z niemieckim Ministerstwem Pracy dotyczące zasadności ustalenia między innymi względem polskich przedsiębiorców limitu wynagrodzenia na poziomie 8,5 euro/godz.

Z przeprowadzonych analiz wynika bezpodstawność przedmiotowego działania na gruncie prawa Unii Europejskiej, ale także na gruncie prawa Niemieckiego. Niemniej jednak, z uwagi na delikatny charakter przedmiotowego zagadnienia oraz ciągle trwającą wymianę stanowisk, szczegółowe opracowanie zawierające wnioski zostanie oficjalnie przedstawione do końca stycznie 2015 roku.

 

 

GRUDZIEŃ

 1. W grudniu 2014, Mariusz Miąsko – Prezes Stowarzyszenia URKSiTD. „Najlepsza Droga”, skierował do Prokuratora Generalnego zapytanie w imieniu członków Stowarzyszenia, na jakiej podstawie Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z 10 września 2013 roku o zasadności wypłaty ryczałtów noclegowych na podstawie przepisu, który zaczął obowiązywać przewoźników dopiero 14 lat później. Sprawa dotyczy orzeczenia Sądu Najwyższego zasądzającego ryczałty za lata 1996-1999, gdy tymczasem aż do 3 kwietnia 2010 roku kierowcy nie przebywali w podróży służbowej, więc pracodawcy nie mieli prawa do wypłaty ryczałtów noclegowych.

Zapytanie zostało wysłane do wiadomości Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Gospodarki, Ministra Transportu oraz Prezesa Sądu Najwyższego.

Przedmiotowe orzeczenie Sądu Najwyższego stanowi jedno z trzech, w którym Sąd orzekając oparł się na stanie prawnym nie obowiązującym jeszcze w chwili zatrudnienia kierowcy przez pracodawcę.

Stowarzyszenie zadaje między innymi pytanie Prokuratorowi Generalnemu, skąd Pracodawca miał wiedzieć 14 lat wcześniej, że za 14 lat ustawodawca znowelizuje art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, w wyniku czego kierowcy zaczną formalnie wykonywać podróż służbową. 

 

Pełen tekst wniosku do Prokuratora Generalnego znajduje się pod linkiem:

http://jazdaprawna.pl/2014/12/29/stanowisko-najlepszej-drogi-ws-wyroku-sn-z-dn-10-wrzesnia-2013-r/ 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W 2014 ROKU

Rok 2014 obfitował także w wiele przedsięwzięć Kancelarii Prawnej Viggen sp. j, o nieco mniejszej randze, jednak godnych zauważenia. Można tu wymienić:

– stworzenie nowych autorskich produktów prawnych (optymalizator wynagrodzeń oraz optymalizator struktury własnościowo-podatkowej przedsiębiorstw transportowych). Produkty służą ochronie przedsiębiorstw na okoliczność różnorodnych roszczeń finansowych,

– współudział w zaprojektowaniu oraz dwóch zgłoszeniach patentowych i wzorów użytkowych, urządzeń do przewozu słupów wirowanych zgodnie z normą PN EN 12195-1,

– objęcie patronatem medialnym Olimpiady Logistycznej w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

– promocja interesu przedstawicieli branży transportowej w ponad 30 wystąpieniach w mediach o zasięgu ogólnokrajowym (Rzeczpospolita, TVN 24, Polsat Biznes, Program I Polskiego Radia, RMF FM, Tok FM, Puls Biznesu, TVP Kraków),

– stworzenie strony internetowej poświęconej szkoleniom branży transportowej Transszkolenia24 (www.transszkolenia24.pl),

– zmiana szaty graficznej i rozbudowa portalu www.Jazdaprawna.pl,

– wykonanie ponad 30 nowych ogólnodostępnych publikacji i opracowań prawnych poświęconych problematyce TSL,

– sporządzenie cyklu publikacji dla: „Salon 24 PL – Forum Niezależnych Publicystów” (http://adminkpv.salon24.pl/) oraz Interia 360, promujących interes uczestników branży TSL,

– udany udział w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”, kierowniczki działu „Silnik Prawny” Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

– w ramach działań promujących pamięć historyczną o wybitnych, ale nieco zapomnianych postaciach życia publicznego, Kancelaria wyemitowała drugie (uzupełnione) wydanie opracowania biograficzno – historycznego: „Adolf Sokół – Jeden z Polskich Losów”.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/344/40/Podsumowanie-prac-w-roku-2014/