Podsumowanie roku 2013

Rok 2013 obfitował w bardzo wiele niezwykle istotnych zagadnień na gruncie szeroko rozumianego prawa transportowego. Weszły w życie całkowicie nowe zasady czasu pracy dla kierowców nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jednak chyba najważniejszą zmianą było wejście w życie wbrew protestowi Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” przepisów, które będą eliminować z rynku przedsiębiorstwa transportowe oraz posiadaczy CKZ, którzy w ciągu dwóch lat dopuszczą się zaledwie dwóch poważnych naruszeń.

Rok 2013 był źródłem wielu istotnych zmian zarówno tych korzystnych, jak i tych nakładających dalsze obciążenia i obowiązki na branżę transportową http://jazdaprawna.pl/2013/06/11/juz-niebawem-wejdzie-w-zycie-61-zmian-w-prawie-transrotowym/.

Nadszedł, więc czas aby na zakończenie roku 2013 podsumować ostatnie 12 miesięcy w kontekście zmian, obciążeń, ale także i sukcesów, które stały się udziałem całej branży, które stały się faktem przy udziale oraz po interwencjach Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. i Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”.

1. NIEFORTUNNA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Rok 2013 rozpoczął się niezbyt fortunnie – przyjęciem przez Sejm RP nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, na podstawie której przedsiębiorstwa transportowe mogą utracić licencję/zezwolenie, po stwierdzeniu w trakcie kontroli zaledwie dwóch poważnych naruszeń i to na przestrzeni, aż dwóch lat. Nowelizację przyjęto przy milczącej zgodzie przedstawicieli środowiska transportowego.

Głośne votum separatum zgłosił w Sejmie podczas prac Komisji Transportu jedynie Mariusz Miąsko, Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”. Wystąpienie ze sprzeciwem wobec takiej nowelizacji można zobaczyć pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=bT0xsjlW8ew.

Przedmiotowe wystąpienie Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen SPp j. w Sejmie odbiło się szerokim echem w prasie ogólnopolskiej oraz na branżowych forach internetowych. Przykładowo pisał na ten temat dziennik Rzeczpospolita: http://jazdaprawna.pl/2013/02/06/rzeczpospolita-pisze-na-temat-utraty-licencji-i-ckz-za-2-naruszenia/. Więcej też pisano na ten temat na portalu JAZDAPRAWNA.PL: http://jazdaprawna.pl/2013/01/30/5874/.

Wspomniany przepis może wydawać się bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorstw transportowych, ponieważ jak wynika ze statystyk GITD, nawet bez tak drastycznego uregulowania w latach poprzednich rocznie wszczynano około 300 postępowań w sprawie o cofnięcie uprawnień z licencji. Można, więc spodziewać się w roku 2014 znacznego wzrostu przedmiotowej wartości.

2. VIATOLL – KRYTYKA ZE STRONY RPO, NIK, SĄDÓW

Praktycznie od stycznia 2013 roku nastąpiła kontynuacja wygranej batalii w sprawie bezprawnego nakładania kar w systemie viaTOLL opartego na sumowaniu ilości przejechanych bramownic i pomnożeniu przez kwotę 3000 zł. Po kilkunastu interwencjach do GITD, MT, Biura Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Najwyższej Izby Kontroli, starania Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” przyniosły spodziewany efekt. Z łącznym wykazem interwencji można zapoznać się na blogu Mariusza Miąsko (który powstał w połowie roku 2013): http://mariuszmiasko.pl/fotoradary-na-kradzionym-pradzie/ Już od roku 2012 Kancelaria Prawna Viggen stała na stanowisku, iż system nakładania kar przez GITD za viaTOLL jest niekonstytucyjny i sprzeczny z treścią art. 13k ustawy o drogach publicznych. Jako pierwsza, rację Kancelarii Prawnej Viggen podzieliła Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. http://jazdaprawna.pl/2013/07/30/rzecznik-praw-obywatelskich-infrmuje-o-kolejnym-wystapieniu-do-gitd-w-sprawie-nielegalnych-kar-za-viatoll/oraz http://jazdaprawna.pl/2013/07/31/podziekowania-dla-rzecznika-praw-obywatelskich-za-interwencje-w-sprawie-bezprawnych-kar-nakladanych-za-viatoll/

Później poszło już „z górki”.

Stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” podzieliła także Najwyższa Izba Kontroli. Można było o tym przeczytać na portalu Jazdaprawna.pl http://jazdaprawna.pl/2013/10/29/nik-krytycznie-o-viatoll-bramownice-zagrazaja-kierowcom/

Ten sam punkt widzenia podzieliły wielokrotnie sądy. Można było przeczytać pod linkiem: http://jazdaprawna.pl/2013/05/31/sad-rozjechal-wytyczna-gitd-w-sprawie-naliczania-kar-za-viatoll/ oraz http://jazdaprawna.pl/2013/06/06/gitd-nie-dziala-na-podstawie-prawa-rzecznik-prasowy-gitd-dzialamy-na-podstawie-wytycznych-ministra-transportu/

Ostatecznie MT przygotowało projekt nowelizacji przepisów w taki sposób, aby nie można było nałożyć na przedsiębiorcę wielokrotnie zmultiplikowanej sankcji za to samo jedno naruszenie. Można było o tym przeczytać w dzienniku Rzeczpospolita http://jazdaprawna.pl/2013/07/24/ministerstwo-transportu-informuje-kancelarie-prawna-viggen-o-zmianie-przepisow-dotyczacych-nakladania-kar-za-systemu-viatoll/http://jazdaprawna.pl/2013/10/08/kary-za-viatoll-po-nowemu-ale-tylko-pozornie/http://jazdaprawna.pl/2013/07/29/beda-istotne-zmiany-w-systemie-kar-za-nieuiszczenie-oplaty-w-systemie-viatoll/

Obecny korzystny dla przedsiębiorców efekt udało się osiągnąć dzięki łączni dwudziestu interwencjom w wielu instytucjach. Można się z nimi zapoznać pod poniższym linkiem http://jazdaprawna.pl/2013/10/29/czlowiek-ktory-ruszyl-lawine-viatoll/

3. ZAGINIONA UMOWA AETR

Jedną z najbardziej zaskakujących informacji 2013 roku było oficjalne przyznanie przez MT oraz MSZ (po interwencji Kancelarii Prawnej Viggen Sp. j.http://jazdaprawna.pl/2013/06/15/jezdzisz-na-wschod-europy-zaplaciles-kary-masz-szczescie-mozesz-domagac-sie-zwrotu/oraz http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/172/40/Kluczowa-czesc-umowy-AETR-nie-obowiazuje-w-Polsce-juz-od-3-lat-bo-MT-zapomnial-przeslac-tekst-do-publikacji/), że wbrew powszechnemu przekonaniu całej branży transportowej, umowa AETR nie obowiązuje polskich przedsiębiorców i to na dodatek już od 3 lat. http://jazdaprawna.pl/2013/08/09/pismo-do-msz-w-sprawie-implementacji-znowelizowanej-umowy-aetr/oraz http://jazdaprawna.pl/2013/06/04/czy-umowa-aetr-obowiazuje-w-polsce-bedziesz-zaskoczony/

Nie wiadomo dokładnie jak to się stało, że ani Ministerstwo Transportu, ani GITD ani MSZ nie zauważyły, iż najbardziej podstawowy akt prawny w Europie oraz części Azji regulujący okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków nie obowiązuje, a pomimo to na jego podstawie są nakładane kary. Początkowo po interwencji Kancelarii Prawnej Viggen, Ministerstwo Transportu nie chciało przyznać się do błędu. Jednak po wymianie kilku kolejnych pism pomiędzy MSZ, TM i Kancelarią, rząd ostatecznie podzielił stanowisko Kancelarii i zapowiedział pilną implementację zmian do polskiego systemu prawnego.http://jazdaprawna.pl/2013/08/31/msz-dokona-ratyfikacji-umowy-aetr/ oraz http://jazdaprawna.pl/2013/09/02/rzeczpospolita-na-temat-braku-publkacji-umowy-aetr/ a także http://jazdaprawna.pl/2013/09/10/aetr-nie-obowiazuje-poskich-przewoznikow-mt-potwierdzilo-teze-kancelarii-prawnej-viggen/

4. STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW PIP DZIĘKUJE

Po skutecznej interwencji w sprawie umowy AETR, w 2013 roku miało miejsce niezwykłe podziękowanie skierowane od Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.siprp.pl/, którzy w oficjalnym piśmie skierowanym do Kancelarii Prawnej Viggen Sp. j., złożyli na ręce Prezesa Kancelarii Mariusza Miąsko oficjalne podziękowania za wkład pracy o charakterze „pro publico bono”.

Inspektorzy napisali między innymi: „Optymistyczne w tej historii jest to, że kompetencje i zaangażowanie jednego obywatela pro publico bono mogą jednak wpłynąć na funkcjonowanie organu państwowego, który ma właśnie tymże obywatelom, a nie abstrakcyjnemu urzędniczeniu służyć. A w tę ideę, jako Stowarzyszenie już zaczęliśmy przestawać wierzyć. Działanie Pana Prezesa Mariusza Miąsko uznać należy za przykład doniosłego społecznie działania strażniczego. Przypominamy także przy tej okazji, iż nasze Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w propagowanie postaw „whistleblowerskich”, oraz społeczny projekt ustawy regulującej to zagadnienie”.

Jest to więc doniosły i godny odnotowania przypadek, gdy przedstawiciele organów kontrolnych dostrzegają zaangażowanie w proces naprawy państwa podmiotów i osób, które nominalnie mogły by być traktowane jako reprezentujące niekoniecznie ten sam punkt widzenia. http://jazdaprawna.pl/2013/09/16/aetr-inspektorzy-pip-dziekuja-kancelarii-prawnej-viggen/

5. NIEFORTUNNA NOWELIZACJA USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

Warto także odnotować, że w połowie roku 2013 w życie weszła dość niefortunna nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wiele wątpliwości wynika z faktu, że niektóre z instytucji nie zostały wprost przeniesione z dyrektywy 15/2006 WE. Także nie został w jednoznaczny sposób określony sposób ustanowienia niektórych instytucji prawa pracy dla kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Więcej na ten temat napisano pod linkiem http://jazdaprawna.pl/2013/12/02/wszystko-na-temat-nowelizacji-ustawy-o-czasie-pracy-kierowcow-z-sierpnia-2013-roku-konsekwencje-zatrudnienia-kierowcow-na-podstawie-umow-cywilnoprawnych/

6. „SPECUSTAWA AUTOSTRADOWA” URATUJE FIRMY

2013 rok był też przełomowy dla podwykonawców (w tym przewoźników) realizujących prace przy autostradach i drogach krajowych, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz usługi. Dzięki staraniom Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, które przygotowały projekt nowelizacji tzw.: specustawy zaistniała szansa na wypłacenie zaległego od kilku lat wynagrodzenia przedsiębiorcom. Projekt zyskał poparcie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO i został skierowany do dalszych prac. Z początkiem roku 2014 przewidywane są finalne prace w podkomisjach Sejmu i Senatu nad projektem. Więcej na ten temat pisała także Polska Gazeta Transportowa http://jazdaprawna.pl/2013/05/14/polska-gazeta-transportowa-chca-odzyskac-pieniadze/ oraz Rzeczpospolita http://jazdaprawna.pl/2013/10/15/125-mln-zlotych-aby-pokryc-straty-malopolskich-podwykonawcow-autostrad/.

W 2013 roku Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” zorganizowała także ogólnopolskie spotkanie przedsiębiorców poszkodowanych przy budowie autostrad. Więcej na ten temat można dowiedzieć się pod linkiem http://jazdaprawna.pl/2013/04/10/dzis-odbywa-sie-spotkanie-poszkodowanych-przy-budowie-autostrad/

7. KONFERENCJA TRANSPORTOWA 2013

W 2013 roku zorganizowano w Krakowie największa w kraju konferencję merytoryczną poświęconą wyłącznie najnowszym zmianom w prawie transportowym. Konferencja została przygotowana przez Kancelarię Prawną Viggen oraz Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”. W konferencji jak zwykle brali udział przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych z całego kraju, a także po raz pierwszy goście zagraniczni. Miłą niespodzianką na konferencji była liczna grupa przedstawicieli organów kontrolnych. Konferencja jak zwykle miała charakter spotkań roboczych realizowanych w bardzo miłej klimatycznej oprawie. Więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem: http://jazdaprawna.pl/2013/06/28/kolejny-sukces-kancelarii-prawnej-viggen/

8. NOWY SPOSÓB NA ROZLICZENIE DIET

W 2013 roku w życie weszły także przepisy kształtujące nowe zasady rozliczania diet kierowców. Dwa dotychczas obowiązujące rozporządzenia zastąpiło jedno zbiorcze. Nowe zasady rozliczania diet zostały omówione na portalu Jazdaprawna.pl pod linkiem http://jazdaprawna.pl/2013/02/18/diety-kierowcow-nowe-zasady-wejda-w-zycie-juz-od-1-marca-2013-roku/

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw transportowych Kancelaria Prawna Viggen Sp.j., opracowała nowe zasady wypłacania diet pozwalające na wprowadzenie znacznych oszczędności w przedsiębiorstwie transportowym. Więcej na ten temat można było przeczytać na portalu Jazdaprawna.pl http://jazdaprawna.pl/2013/07/25/rewolucyjny-sposob-rozliczania-diet/

9. NAGRODA OD IBM DLA VTS PROJECT ZA INNOWACYJNOŚĆ

Firma IBM przyznała VTS Project Sp. zo.o., drugie miejsce w ogólnokrajowym konkursie za stworzenie najbardziej innowacyjnego rozwiązania nad jakim trwają prace w Polsce bez podziału na branże. Spółka stworzyła najnowocześniejszy w Europie system zarządzania flotą transportową.

Twórcą i pomysłodawcą projektu VTS „Nuntius” jest Mariusz Miąsko a VTS Project Sp.zo.o., należy do grupy kapitałowej Kancelarii Prawnej Viggen Sp. j. Więcej na ten temat można było przeczytać w Pulsie Biznesu http://jazdaprawna.pl/2013/09/02/puls-biznesu-pisze-na-temat-vts-project-dla-firm-transportowych/ oraz http://lextrans24.pl/ibm-smart-cump-vts-wykorzystujacy-silnik-prawny-lextrans24-super-innowacyjny/

System jest dostępny dla klientów od stycznia 2014 roku.

10. INNOWACYJNY PRODUKT 2013 ROKU W TRANSPORCIE

Na wielkiej gali Logistyki i Transportu w kategorii „innowacyjny produkt informatyczny” branży transportu drogowego, wyróżniony został LexTrans24 (www.LexTrans24.pl). Pomysłodawcą i producentem oprogramowania i usługi jest Mariusz Miąsko oraz Kancelaria Prawna Viggen.

Usługa została wyróżniona za innowacyjne połączenie jedynego w Europie systemu informatycznego do zarządzania procesami prawnymi firm transportowych z jednoczesnym wykorzystaniem elementów miękkich. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://lextrans24.pl/xii-gala-logistyki-i-transportu-sukces-lextrans24-kancelarii-prawnej-viggen/

12. W 2013 ROKU OPŁACAŁO SIĘ JEŹDZIĆ PRZEŁADOWANYM POJAZDEM

W 2013 roku w wyniku pomyłki legislatora przedsiębiorcom bardziej opłacało się jeździć znacznie przeładowanym pojazdem, ponieważ paradoksalnie, dzięki temu mogli liczyć na niższy wymiar kary. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało to takie są fakty. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu Jazdaprawna.pl http://jazdaprawna.pl/2013/10/21/w-polsce-oplaca-sie-bardziej-przeladowac-samochod-gdyz-wowczas-kara-finansowa-nalozona-przez-itd-jest-nizsza/

13. 180 NOWYCH OPRACOWAŃ PRAWNYCH W SKLEPIE 561

W roku 2013 Kancelaria Prawna przygotowała dla kierowców i przedsiębiorców transportowych ponad 180 nowych opracowań prawnych. Oznacza to, że aktualnie w sklepie znajduje się ponad 300 publikacji i opracowań prawnych poświęconych tematyce transportu drogowego.

Czyni to ze sklep 561 (www.sklep561.pl) dysponuje aktualnie największym w kraju zbiorem opracowań prawnych poświęconych tematyce transportu drogowego.

14. ROK REKORDOWYCH ROSZCZEŃ KIEROWCÓW

Z całą pewnością rok 2013 zapisze się w kanałach polskiego transportu jako rok rekordowej ilości pozwów kierowanych przez kierowców do sądów pracy o wypłatę ryczałtów z tytułów noclegów oraz wynagrodzeń z tytułu dyżurów i godzin nadliczbowych. Niestety tendencje te mają zdecydowanie charakter wzrostowy. Więcej na temat zasadności potencjalnych roszczeń kierowców pisano na portalu Jazdaprawna.pl http://jazdaprawna.pl/2013/11/12/8199/oraz http://jazdaprawna.pl/2013/11/24/relacja-systemowa-prawa-pracy-kierowcow-wystepujaca-pomiedzy-dyrektywami-rozporzadzeniami-we-decyzjami-wykonawczymi-wytycznymi-ke-ustawami-i-rozporzadzeniami-krajowymi-a-takze-multilateralnymi-umo/

15. 33 INTERWENCJE KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN

W 2013 roku Kancelaria Prawna Viggen Sp.j., indywidualnie lub na zlecenie Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, wykonała 33 interwencje. Oznacza to, że kancelaria wykonała pro publico bono prawie 3 interwencje miesięcznie. Czyni to instytucje zarządzane przez Mariusza Miąsko prawdopodobnie najbardziej aktywnymi podmiotami w branży transportu drogowego.

W konsekwencji powyższego w 2013 roku Kancelaria Prawna Viggen została poproszona o opinię rekordową ilość ponad 30 razy przez największe polskie media takie jak: Rzeczpospolita (14), Gazeta Prawna (1), RMF FM (2), TVP (2), Polsat Biznes (1) TVN 24 (2), Gazeta Wyborcza (2), Puls Biznesu (2), Polskie Radio PR I (2), Polskie Radio – rozgłośnie lokalne (3). W gazetach lokalnych, czasopismach branżowych oraz branżowych portalach internetowych Kancelaria Prawna Viggen Sp. j. została poproszona o opinię w 2013 roku łącznie ponad 40 razy.

Wykaz interwencji:

Wykaz pism Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” 2013 r.

1. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczącego wysokości stawek pobieranych od przewoźników. Sygnatura 1/KPV/16/01/2013/MM/1

2. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Andrychów w sprawie dotyczącej jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. sygnatura 2/KPV/16/01/2013/MM/2

3. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Szefa Gabinetu Politycznego w celu spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem Januszem Piechocińskim sygnatura 3/KPV/31/01/2013/MM/1

4. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie naliczania kar za bramownice. sygnatura 4/KPV/31/01/2013/MM/2

5. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wielokrotnego nakładania kar przez Inspekcje Transportu Drogowego . sygnatura 5KPV/31/01/2013/MM/3

6. Pismo z dnia 7 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników na dworcach. Sygnatura 6/KPV/07/02/2013/MM/1

7. Pismo z dnia 11 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowych Sygnatura 7/KPV/11/02/2013/MM/1

8. Pismo z dnia 12 luty 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie wysokości stawek pobieranych od przewoźników. Sygnatura 8/KPV/12/02/2013/MM/1

9. Pismo z dnia 27 luty 2013 r. do Posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy. Sygnatura 9/KPV/27/02/2013/MM/1

10. Pismo z dnia 28 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ograniczenia dostępu do przystanków w Rzeszowie dla przewoźników. Sygnatura: 10/KPV/28/02/2013/MM/1

11.Pismo z dnia 15 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych . Sygnatura: 11/KPV/15/03/2013/MM/1

12. Pismo z dnia 18 marca 2013 r. do Mecenasa reprezentującego RDA Sp. z o. o. w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników. Sygnatura: 12/KPV/18/03/2013/MM/1

13. Pismo z dnia 19 marca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji administracyjnej przez urząd GITD bez podania podstawy prawnej. Sygnatura: 13/KPV/19/03/2013/MM/1

14. Pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r. do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga . Sygnatura: 14/KPV/29/04/2013/MM/1

15. Pismo z dnia 29 maja 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych przez organy administracji. Sygnatura: 15/KPV/29/05/2013/MM/1

16. Pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie artykułu z Rzeczpospolitej dotyczącego systemu ViaToll. Sygnatura: 16/KPV/06./06/2013/MM/1

17. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udziałów Gminy Miejskiej Kraków w RDA Sp. z o. o. Sygnatura: 17/KPV/10/06/2013/MM/1

18. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie interwencji dotyczącą członka Stowarzyszenia. Sygnatura: 18/KPV/10/06/2013/MM/2

19.Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Burmistrza Gminy Olkusz w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 20/KPV/23/07/2013/MM/1

20. Pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 21/KPV/25/07/2013/MM/1

21.Wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kierowanie wszelkich wezwań do użytkownika pojazdu zamiast do właściciela z powodu wysokich kosztów, jakimi obarcza leasingodawca leasingobiorcę z tytułu odpowiedzi na wezwania GITD Sygnatura: 22/KPV/30/07/2013/MM/1

22. Pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziękowania za przesłane pismo do Stowarzyszenia dotyczące systemu viaTOLL. Sygnatura: 23/KPV/25/07/2013/MM/2

23. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. Sygnatura: 25/KPV/08/08/2013/MM/2

24. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów w kontekście relacji pomiędzy zaświadczeniem działalności kierowcy, a uregulowaniami ustawy o czasie pracy kierowców, uregulowań Kodeksu Pracy, uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, a także umowy międzynarodowej AETR. Sygnatura: 26/KPV/08/08/2013/MM/3

25. Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 r. do Ministra Zdrowie dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Sygnatura: 27/KPV/14/08/2013/MM/1

26. Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Sygnatura: 28/KPV/02/09/2013/MM/1

27. Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Pana Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji tzw. specustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku.

28. Pismo z dnia 10 września 2013 r. do Ministra Transportu Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Najlepsza Droga przez Kancelarię Prawną Viggen Sp. Jawna. Sygnatura: 29/KPV/10/09/2013/MM/1

29. Pismo z dnia 16 września 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowym Sączu w sprawie interwencji odnośnie jednego członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Sygnatura: 30/KPV/16/09/2013/MM/1

30. Wniosek z dnia 23 października 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjaśnienia nieprawidłowości treści „zaświadczenia działalności kierowców” o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sygnatura: 31/KPV/23/10/2013/MM/1

 

Wykaz pism Kancelaria Prawna Viggen 2013 r.

1. Pismo z dnia 4 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. sporządzonej w Genewie, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Sygnatura: 19/KPV/04/06/2013/MM/1

2. Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. sporządzonej w Genewie, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

3. Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. Sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1

 

 

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/224/40/PODSUMOWANIE-ROKU-2013/