Podziękowania dla Pani Rzecznik Praw Obywatelskich za interwencję w sprawie bezprawnych kar nakładanych za viaTOLL

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” przesłało do Pani Profesor Ireny Lipowicz podziękowania za wstawiennictwo u Ministra Transportu oraz pomoc w sprawie bezprawnego nakładania wielokrotnych kar za jedno (to samo) naruszenie.
„Nasze stowarzyszenie już niemal od dwóch lat toczy batalię w tej sprawie na wszelkich dostępnych nam forach i wszelkich możliwych płaszczyznach społecznego działania. Fakt tak energicznego, zdecydowanego i opartego o wszechstronną analizę prawną włączenia się do tych zmagań Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie Pani Profesor, budzi wielką satysfakcje i nadzieję, że w końcu nagminne łamanie naszej Konstytucji jakie ma miejsce w przypadku stosowania przez instytucje państwowe przywołanego art.13k, nieodwołalnie się skończy” – napisał Mariusz Miąsko, prezes stowarzyszenia „Najlepsza Droga” oraz Kancelarii Prawnej Viggen s.c. 


Modlnica 30 lipca 2013 roku
Stowarzyszenia Uczestników Rynku i Komunikacji
Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, Kraków
Szanowna Pani Profesor
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Szanowna Pani Profesor! 


Pragnę bardzo serdecznie podziękować za pismo które otrzymałem z Biura RPO informujące nasze stowarzyszenie, że w dniu 19 czerwca wystosowała Pani kolejne wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w którym m. in. przedstawiono ocenę odnośnie niewłaściwego stosowania prawa, zwracając się o zmianę dotychczas przyjętej interpretacji art. 13k ustawy o drogach publicznych w kierunku prokonstytucyjnej wykładni przepisu. Nasze stowarzyszenie już niemal od dwóch lat toczy batalię w tej sprawie na wszelkich dostępnych nam forach i wszelkich możliwych płaszczyznach społecznego działania. Fakt tak energicznego, zdecydowanego i opartego o wszechstronną analizę prawną włączenia się do tych zmagań Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie Pani Profesor, budzi wielką satysfakcje i nadzieję, że w końcu nagminne łamanie naszej Konstytucji jakie ma miejsce w przypadku stosowania przez instytucje państwowe przywołanego art.13k, nieodwołalnie się skończy. W środowisku transportowców reprezentowanym m. in. przez nasze stowarzyszenie są wielkie oczekiwania na racjonalne stosowanie prawa, zgodne z jego literą i podstawową elementarną przyjętą w doktrynie wykładnią. Niezgodne z prawem nakładanie kar w ramach systemu elektronicznej ewidencji ruchu pojazdów via TOLL wyrządziło dużej liczbie kierowców i przewoźników (jak też osobom spoza tego kręgu zawodowego) wiele krzywdy prowadząc często do osobistych dramatów. Tak więc jest pora najwyższa by w końcu interpretacja przywołanego przepisu była właściwa, a domaganie się tego przez RPO będzie miało moim zdaniem znaczenie rozstrzygające. Chcę też na koniec dodać od siebie, że świadomość poparcia tak długotrwałych wysiłków przez autorytet Pani Profesor, podnosi na duchu i mobilizuje do dalszych działań. Równocześnie pragnę podziękować za zawarte w przesłanym do mnie piśmie zapewnienie, że o odpowiedzi otrzymanej przez RPO od Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostanę poinformowany odrębnym pismem. 


Załączam wyrazy szacunku
Mariusz Miąsko
Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/181/40/Podziekowania-dla-Pani-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-za-interwencje-w-sprawie-bezprawnych-kar-nakladanych-za-viaTOLL/