Postępowania przetargowe Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Szanowni Państwo!
 
W związku z realizacją projektu, w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” z dnia 10.03.2016, polegającego na realizacji proinnowacyjnych usług tj.:

 

1.usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
2.usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na realizację usług opisanych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
 
Z poważaniem
Mariusz Miąsko

 

 

 

 

 
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/483/40/Postepowania-przetargowe-Kancelarii-Prawnej-Viggen-sp-j/