POZEW ZBIOROWY przeciwko ITD za nieprawidłowo naliczone kary związane z viaTOLL-em

Kancelaria Prawna Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. Najlepsza Droga rozważa wystąpienie z pozwem zbiorowym przeciwko ITD o zwrot nienależnie nałożonych i pobranych kar w tytułu nie uiszczenia opłat drogowych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty.
 
Wszyscy kierowcy na których nałożono karę lub którzy zapłacili karę w wysokości wyższej niż 3000 zł są proszeni o zgłaszanie własnych przypadków pod adresem: biuro@viggen.pl lubbiuro@najlepszadroga.pl

 
UWAGA – dla członków SURKS i TD Najlepsza Droga (oraz ich kierowców)www.najlepszadroga.pl – przygotowania do pozwów są realizowane NIEODPŁATNIE .
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/54/40/POZEW-ZBIOROWY-przeciwko-ITD-za-nieprawidlowo-naliczone-kary-zwiazane-z-viaTOLL-em/