Prezydent Nowego Sącza negocjuje obniżenie stawek za korzystanie z dworca. Stowarzyszenia transportowe zadają kolejne pytania

Po informacji Gminy Nowy Sącz że negocjuje warunki obniżenia kosztów zatrzymania na dworcu dla autobusów, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sadecka” zada Modlnica, dnia 04 października 2012 r.
Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6,
32-085 Modlnica
w imieniu: Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a,
31-319 Kraków
oraz
Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady
20/49 33-300 Nowy Sącz
Pan Prezydent Miasta Nowy Sącz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
Szanowny Panie Prezydencie !
Dziękujemy za udzieloną nam informację w sprawie toczących się negocjacji w sprawie obniżenia stawek za korzystanie z dworca w Nowym Sączu przez przewoźników jednak z mieszanymi odczuciami przeczytałem Pańską odpowiedz z dnia 12 września 2012 r. będącą reakcją na nasze pismo interwencyjne dot: pilnej konieczności renegocjacji wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez administratora/operatora dworca autobusowego w Nowym Sączu – krakowską spółkę z o.o RDA. Z jednej strony odpowiedź Pana Prezydenta jest bardzo zwięzła /wszystkiego trzy zdania/. Z drugiej jednak strony Pańskie pismo zawiera informację najistotniejszą jaka może dotyczyć tej sprawy. Otóż informuje Pan Prezydent, że negocjacje dot. wysokości stawek żądanych od przewoźników przez spółkę RDA nadal trwają.
Ponieważ są one w toku już od 7 maja 2012 roku /zgodnie z przekazaną przez Pana wcześniej informacją/, muszą być bardzo intensywne i pracochłonne. Wiadomo jednak, że dbanie o interesy swojej wspólnoty samorządowej /a więc także swoich wyborców/ wymaga wiele wysiłku i poświęcenia. Życzymy Panu, Panie Prezydencie wiele wytrwałości i zdecydowania ! Ze swojej strony w imieniu Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka” pragnę zadeklarować, że nadal będziemy w tym dziele Pana wspierać poprzez stałą i dociekliwą obserwację tego procesu negocjacyjnego. Trzymanie „ręki na pulsie” w toku każdego procesu, a szczególnie negocjacji to rzecz najważniejsza. Proszę nie mieć do mnie pretensji za głoszenie tak oczywistych dla Pana prawd, ale nigdy nie zaszkodzi ich jeszcze raz przypomnieć.
Co prawda pisałem o tym już dwa razy pragnę jednak jeszcze raz przypomnieć istotę omawianego zagadnienia. Znajomość prawa to sprawa istotna dla nas wszystkich, a dla urzędników to zawodowy obowiązek. Jestem świadom, że Pańscy urzędnicy to wszystko wiedzą ale nigdy za dużo wiedzy prawniczej… Tak więc: zgodnie z art.7 ust.1 pkt.4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 12 października 2001 roku /Dz.U nr 142, poz.1591 wśród zadań własnych gminy, a więc takich które z mocy prawa należą do jej najważniejszych, podstawowych obowiązków, znalazło się organizowanie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie. Konkretyzacja tego zadania nastąpiła w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 /Dz.U 2011nr. 5 poz. 13 /. Zgodnie z art.7 ust.1pkt.1 lit a w/w ustawy, organizatorem gminnych przewozów pasażerskich jest gmina. Równocześnie ust.4 przywołanego art. 7 normuje, że określone w ustawie zadania organizatora wykonuje w przypadku gminy /tu w przypadku Nowego Sącza / prezydent miasta – czyli Pan.
Z kolei art.8 pkt.3w związku z art.43 ust.1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym konkretyzuje zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jako proces polegający na negocjacji, zatwierdzaniu, ocenie i kontroli. Więc jeszcze raz jest to: proces negocjacji gminy z operatorem dworca autobusowego, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek opłat, oraz stałej, systematycznej oceny i kontroli funkcjonowania wynegocjowanych ustaleń . Wszystko to są pańskie, Panie Prezydencie podstawowe zadania, ustanowione i wymagane przez obowiązujące prawo. Wiem, że negocjacje trwają od dnia 7 maja, ale kiedy Pana zdaniem się skończą ? To ważna sprawa dla wielu przewoźników, którzy z niecierpliwością czekają na ich rezultat. Kolejne pytanie to na jakim etapie są te w takim trudzie prowadzone negocjacje ? /spotkania negocjacyjne musiały być w tej sytuacji liczne/. W imieniu Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka” deklaruję gotowość udzielenia wszelkiej pomocy koncepcyjnej.
Życzę Panu Prezydentowi szybkiego i pomyślnego zakończenia negocjacji dla dobra wspólnoty samorządowej miasta Nowy Sącz, deklarując zarazem jeszcze raz, że nasze Stowarzyszenie na pewno nie zapomni o Nowym Sączu.
Mariusz MiąskoPrezydentowi Nowego Sącza kolejne ważne pytania…

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/118/40/Prezydent-Nowego-Sacza-negocjuje-obnizenie-stawek-za-korzystanie-z-dworca-Stowarzyszenia-transportowe-zadaja-kolejne-pytania/