Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym

25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza nową formę czasowej rejestracji pojazdów, która umożliwia przeprowadzenie jazdy testowej bez konieczności rejestracji każdego pojazdu w urzędzie.

Czytaj więcej pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/05/01/sprawdz-jakie-zmiany-zaklada-projekt-nowelizacji-prawa-o-ruchu-drogowym/