Przewoźnicy osób na liniach do 50 km nie muszą sami prowadzić obowiązkowych harmonogramów

Audyty prawne realizowane przez Kancelarię Prawną Viggen wykazały, że wśród 40 drobnych oraz średnich przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km aż 37 z nich nie prowadziło obowiązkowych „rozkładów czasu pracy kierowców” myląc je najczęściej z tzw.: „grafikami” jazdy.

Ogólnie więc należy tylko zaznaczyć, że o tym czy dokument jest „rozkładem czasu pracy kierowcy” podlegającemu kontroli I.T.D decydują dwa czynniki:

a) czy dokument odpowiada ściśle określonym w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców, matematycznym warunkom brzegowym?

b) czy dokument odpowiada wymaganiom formalnym (czyli jakie informacje znajdują się na samym dokumencie) ?

Często jest tak, że dokument odpowiada wymogom „matematycznym” ale nie będzie potraktowany za „rozkład czasu pracy kierowców” ponieważ nie spełnia wymogów formalnych.

Taka sama sytuacja występuje także w innych dokumentach firmy przewozowej np.: „orzeczeniem lekarskim” uprawniającym kierowcę do kierowania pojazdem wcale nie jest dokument który jest zatytułowany „orzeczenie lekarskie” ale taki dokument, który nosi prawnie przewidziane cechy jak właściwe pieczątki we właściwej ilości oraz określenie kategorii prawa jazdy.

Innym przykładem jest „zaświadczenie działalności kierowcy”, które jeśli zostało wypełnione w niewłaściwy sposób jest traktowane przez organy kontrolne tak jakby go nie było (pomimo że fizycznie istnieje).

Tak samo sytuacja wygląda z „rozkładami czasu pracy kierowców” – nie to jest „rozkładem czasu pracy kierowców” co ma cyferki ale taki dokument który posiada prawidłowo złożony algorytm prawem przewidzianych warunków brzegowych …. i jednocześnie …. spełnia wymagania formalne.

Ponieważ jednak przytłaczająca większość przewoźników realizujących przewozy osób na liniach regularnych do 50km nie potrafi samodzielnie wykonywać tego obowiązkowego dokumentu Kancelaria Prawna Viggen s.c. zdecydowała się wprowadzić do swej oferty innowacyjną usługętworzenia harmonogramów pracy kierowców na zlecenie o nazwie: (ZPH) Zdalne Prowadzenie Harmonogramów.

„Rozkłady czasu pracy kierowców” można traktować jako zbędne dla przewoźnika linii regularnych ale niestety a ich brak oznaczać może dla firmy konsekwencje w postaci nawet cofnięcie licencji !

Zlecenie wykonania obowiązkowych ”rozkładów czasu pracy kierowców” przez Kancelarię Prawną Viggen s.c krystalizuje szereg korzyści:

– Jest to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy dla firmy (koniec ze skomplikowanymi matematycznie obliczeniami i godzinami „udręki” z matematycznymi wyliczeniami).

– Dzięki kompleksowej obsłudze działu prawnego kancelarii prawnej Viggen istnieje również możliwość stworzenia stosownego dokumentu ewidencji czasu pracy kierowców na liniach regularnych korelującego ze stosownymi harmonogramami.

– Możliwe staje się przygotowanie rozkładów jazdy na każdy z przystanków na trasie (drukowanego w dowolnej chwili),

– Pracownicy kancelarii prawnej Viggen dobiorą model harmonogramu zgodnie z Państwa preferencjami.

Oferta ta skierowana jest dzięki elastycznej drabince cenowej dla każdej z firm, która posiada transport na liniach regularnych a cena usługi zależna jest tak naprawdę od ilości kursów i kierowców zatrudnianych do tego typu przewozu.

Dzięki powyższym innowacjom Kancelaria Prawna Viggen jest zdolna przejąć 99% całej dokumentacji dla firmy transportowej, co znacznie redukuje koszty prowadzeni.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane nową usługą Kancelarii Prawnej Viggen o kontakt na numer 502-189-290 bądź biuro@viggen.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/80/40/Przewoznicy-Osob-na-Liniach-do-50-km-Nie-Musza-Sami-Prowadzic-Obowiazkowych-Harmonogramow/