"Przewoźnicy płacą coraz więcej na dworcach"- pisze "Rzeczpospolita"

Gazeta „Rzeczpospolita” odnosi się do pisma wystosowanego przez Kancelarię Prawną Viggen działającą w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Artykuł dotyczy zawyżonych stawek narzucanych przez administratorów dworców autobusowych.

6

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/100/40/Przewoznicy-placa-coraz-wiecej-na-dworcach-pisze-Rzeczpospolita/