Przewoźniku, jeździsz przez Słowację? Koniecznie sprawdź na co zwrócić uwagę!

Miasta słowackie stosunkowo rzadko bywają punktami docelowymi dla polskich firm transportowych. Słowacja stała się jednak ważnym państwem tranzytowym dla kierowców zmierzających na południe (przede wszystkim na Węgry, Chorwację i do Bułgarii). W związku z powyższym warto wiedzieć wcześniej, jakie niespodzianki szykują dla polskich przewoźników słowackie organy kontrolne.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kierowca wykonujący transport przez Słowację nie jest zobowiązany do posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Zieloną kartę posiadać warto, gdyż jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia w znacznym stopniu ułatwia uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Naklejka ”PL” jest obowiązkowa tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli pojazd nie posiada tzw. unijnych tablic rejestracyjnych.

 

1

Fot. 1. Naklejka „PL” obowiązuje w przypadku braku posiadania unijnych tablic rejestracyjnych

2

3

Fot.2.

A). Tablica „unijna” – po 2 maja 2006 – naklejka nie jest konieczna

 

B). Tablica „przed-unijna” – przed 2 maja 2006 – naklejka jest obowiązkowa, w przypadku jej braku policja drogowa może nałożyć mandat

Źródło: http://www.poradnik-domowy.edu.pl

Na Słowacji obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy. Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość. Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna w wysokości 1659,- EUR.

 

OPŁATY DROGOWE

– WINIETY

Przejazd słowackimi autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy podlega opłatom. Przed wjazdem na drogi objęte opłatami umieszczona jest stosowna informacja (znak z białym samochodem na niebieskim tle). W przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o wadze do 3,5 ton masy całkowitej i pojazdów przewożących mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą istnieje obowiązek wykupienia winiety autostradowej (dialnična nalepka), stosownie do okresu jej ważności:

– nalepka 10-dniowa – 10 EUR (brak – 100 EUR)

– nalepka miesięczna – 14 EUR (brak – 140 EUR)

– nalepka roczna (ważna do końca stycznia roku następnego) – 50,00 EUR (brak – 500 EUR)

4

Fot 3. Winietki w 2015 roku

(Źródło: http://www.skionline.pl/)

Dialnične nalepki (winiety) można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych. Dla samochodów osobowych z przyczepami kempingowymi, których masa przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samochód ciągnący przyczepę. Za brak nalepki grozi mandat w wysokości dziesięciokrotnej ceny nalepki rocznej. Od 2016 roku na Słowacji wprowadzone zostaną winiety elektroniczne, które będzie można zakupić na stacjach paliw, przez internet lub telefon komórkowy

5

Ryc.1. Odcinki dróg płatnych na Słowacji

(Źródło: http://www.skionline.pl/)

 

E-MYTO

Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w Słowacji tzw. elektroniczny system pobierania opłat drogowych (myto) w odniesieniu do pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne, które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i obliczenia wysokości pobranej przez urządzenie opłaty drogowej. Kierowcy, którzy nie wykupią urządzenia elektronicznego do poboru opłat lub nie mają uiszczonej opłaty w tym systemie podlegają karze pieniężnej. Wszystkie przydantne w tej kwestii informacje znajdują się na stronie internetowej www.emyto.sk. W godz. od 6:00-22:00 pod numerem telefonu +421 2 35 111 111 można uzyskać informacje w języku polskim.

Zakaz przejazdu przez Słowację ciężarówek o masie powyżej 7,5 ton obowiązuje w niedziele i święta od godziny 00.00 do godziny 22.00, a w okresie letnim dodatkowo w soboty (od 1 lipca do 31 sierpnia) w godzinach od 7.00 do 20.00.

 

ZASADY RUCHU DROGOWEGO

– dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym – 50 km, poza terenem zabudowanym – 90 km a na autostradzie – 130 km. Za przekroczenie dozwolonych prędkości nakładane są mandaty od 20 EUR (przy przekroczeniu o 6 km) do 650 EUR (przekroczenie o 20 i więcej km).

– zawartość alkoholu w krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

– przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

– opony zimowe są wymagane, jeżeli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź. Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony muszą posiadać takie same opony na wszystkich osiach. Muszą mieć one bieżnik o głębokości nie mniejszej niż 3 milimetry.

– pojazd należący do cudzoziemca powinien być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164 (www.forumsamochodowe.pl), nie odbiegająca od norm słowackich.

Ponadto według przepisów słowackich:

1. do obowiązującego wyposażenia pojazdu ciężarowego, w tym zespołu pojazdów aktualnie należą:

– przenośny trójkąt ostrzegawczy,

– kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być zamieszczona w zasięgu kierowcy,

– 1 klin do zabezpieczenia pojazdu o DMC powyżej 3,5 t i naczepy lub przyczepy o DMC powyżej 750 kg przed samoczynnym przesuwaniem się pojazdu; w przypadku ciągnika i naczepy o 3 osiach oraz więcej niż 3 osiach, jednoosiowej przyczepy o DMC powyżej 750 kg obowiązują co najmniej 2 kliny,

– łańcuchy śniegowe – w okresie od 15 listopada do 31 marca dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton,

– koło zapasowe z dyskiem i zapasową oponą, podnośnik i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół pojazdu. Jeśli zespół pojazdów, składający się z ciągnika i naczepy lub przyczepy, posiada opony o jednakowych rozmiarach oraz jednakowo zbudowane koła, to może być wyposażony w 1 wspólne koło zapasowe. Obowiązek ten nie dotyczy naczep lub przyczep wyposażonych w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez demontażu.

– gaśnica: pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w 1 gaśnicę lub więcej gaśnic, przy czym zawartość środka gaśniczego nie może być mniejsza niż 6 kg. Gaśnice muszą być zdatne do użytku i co najmniej jedna z nich powinna być zamieszczona w zasięgu kierowcy.

Według przepisów słowackiego kodeksu drogowego, jeżeli kierowcy nie zapłacą na miejscu w gotówce nałożonego mandatu, zostaje zatrzymane im prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Wobec kierowców, którzy w tym terminie nie uiszczą mandatu, podejmowana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy, aż do czasu kiedy uregulują należność. Zatrzymane prawo jazdy można odebrać wyłącznie osobiście w urzędzie Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument, pod warunkiem okazania oryginału dowodu wpłaty, a w przypadku przelewu bankowego z zagranicy także stwierdzenia przez urząd Policji, że wpłynął on na wskazane konto.

Jeśli Kierowca nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi w protokole, ma prawo go nie podpisać. Na Słowacji podpisanie mandatu, bądź protokołu kontroli jest równoznaczne z uznaniem racji kontrolującego i bardzo ciężko potem z tego wybrnąć . Jeśli inspektor/policjant upiera się przy zapłaceniu kary i nie chce pozwolić na dalszą jazdę, należy zapłacić żądaną kwotę, ale tylko w formie kaucji za pokwitowaniem. Jak odzyskać te pieniądze? Należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pismo, w którym organ oznajmi o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen – zajmiemy się tłumaczeniem dokumentów, złożymy wyjaśnienia do zawiadomienia, a na dalszym etapie postępowania, po otrzymaniu decyzji sporządzimy ewentualne odwołanie.

 

NIE MAM PRZY SOBIE GOTÓWKI. W JAKI SPOSÓB MOGĘ UZYSKAĆ PIENIĄDZE NA OPŁACENIE KARY („POKUTY”) LUB KAUCJI ?

Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.

WESTERN UNION

1. należy skontaktować się z osobą w Polsce, która może przekazać pieniądze – bezpłatny numer telefonu do Polski 0 800 004 800 – zgłasza się operator mówiący po polsku, telefonować można tylko na numery stacjonarne, rozmowa odbywa się na koszt abonenta,

2. osoba w Polsce gotowa na przekazanie pieniędzy udaje się do najbliższej filii firmy Western Union (np. w banku lub na poczcie), wypełnia formularz, wpłaca odpowiednią sumę, podając nazwę państwa i miasta, do którego pieniądze mają być przesłane, otrzymuje pokwitowanie zawierające kod cyfrowy,

3. należy ponownie skontaktować się telefonicznie z osobą wpłacającą pieniądze, która potwierdzi wysłanie pieniędzy, poda sumę, czas jej wpłacenia oraz podyktuje kod cyfrowy,

4. należy udać się do filii Western Union, wypełnić formularz „príjem peňazí” (przyjęcie pieniędzy”) wylegitymować się paszportem, dowodem osobistym, ew. prawem jazdy, podać imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty, kraj, w którym dokonano wpłaty, wpłaconą sumę oraz kod cyfrowy, pracownik Western Union wypłaca pieniądze,

osoby, które utraciły dokument tożsamości mogą odebrać przekazaną kwotę na podstawie hasła słownego, należy o tym uprzedzić osobę wpłacającą pieniądze, która w momencie wpłaty wybiera hasło słowne, wpisuje je do formularza wpłaty oraz przekazuje osobie odbierającej razem z kodem cyfrowym.

Uwaga: pomyłka w kodzie cyfrowym lub haśle przez odbierającego powoduje nie wypłacenie oczekiwanej kwoty!

 

TELEFONY ALARMOWE

– zintegrowany system ratunkowy 112

– policja 158

– straż miejska (Mestska policia – cała Słowacja) 159 (bezpłatny)

– pogotowie ratunkowe 155

– straż pożarna 150

– bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.

– numer kierunkowy na Słowację: 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.

 

UWAGA NA SŁOWACKIE WAŻENIA

Nasi południowi sąsiedzi skrupulatnie odnotowują każdy przypadek stwierdzonego przeciążenia pojazdu. Wiąże się to przede wszystkim z dosyć kiepskim stanem często uczęszczanych dróg. Utrwalone wśród Polaków przekonanie o słowackich „drogach bez skazy”, jest zdecydowanie na wyrost. Autoryzowaną firmą, która przeprowadza ważenia (tzw. úradné meranie) na terenie Republiki Słowackiej jest SLOVEKO s.r.o. Po wykonaniu pomiaru Kierowca otrzymuje dokument ważenia (doklad o meraní vozidla), na którym w tabelce wyszczególnione są informacje odnośnie dopuszczalnych norm, ewentualnego przeciążenia pojazdu w %, a także opłaty, którą należy wnieść, jeśli pomiar wykaże przeciążenie pojazdu. Słowacy podkreślają, że opłata ta nie jest karą, tylko zwykłą należnością za specjalne użytkowanie dróg (základný poplatok). Jeżeli dojdzie do przeciążenia, a Kierowca nie zgodzi się z wynikami pomiaru i nie zapłaci wymaganej opłaty, dokument kierowany jest do słowackiej administracji drogowej (Slovenská správa ciest), a następnie do departamentu transportu drogowego i komunikacji właściwego dla danego powiatu. Na podstawie dokumentu pomiaru, Urząd powiatowy (okresný úrad) przesyła do Przewoźnika zawiadomienie o wszczęciu postępwania administracyjnego. Warto wiedzieć, że za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz dopuszczalnego nacisku na oś o 3 %, nie jest pobierana żadna opłata.

6

Ryc.2. Podsumowanie – Ilość przeciążonych pojazdów w latach 2009, 2010 oraz 2011 na terenie Republiki Słowackiej. Zielony – pojazdy zważone, żółty – pojazdy przeciążone

(źródło: http://www.ssc.sk/)

7

Ryc.3. Podsumowanie ważenia pojazdów slilnikowych na przejściu granicznym w roku 2011. Niebieski – pojazdy przeciążone, różowy – pojazdy zważone

(źródło: http://www.ssc.sk/)

 

Słowniczek – podstawowe pojęcia

– diaľnica – autostrada

– dopravca – przewoźnik

– jazdná súprava – zespół pojazdów

– kamión – ciężarówka

– motorové vozidlo – pojazd silnikowy

– náves – naczepa

– pokuta – grzywna (kara)

– rozhodnutie – decyzja

– správny poplatok – opłata administracyjna

– príves – przyczepa

– tahač – ciągnik

– vodič/šofér – kierowca

– volant – kierownica

 

Przydatne strony:

http://www.tlaciva-online.sk/ – wzory pism w języku słowackim (np. wzór pełnomocnictwa)

www.stellacentrum.sk – bieżące informacje o sytuacji na drogach i przejściach granicznych

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/ – ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

www.emyto.sk – szczegółowe informacje o elektronicznym systemie opłat drogowych – również w języku polskim (w tym także wykaz dróg podlegających opłatom)

 

Adriana Kominowska Na podstawie: http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:
– transportowego administracyjnego,
– transportowego prawa pracy,
– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,
– procesowego,
– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,
– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,
– transportowego prawa ubezpieczeń,
– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,
– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN
pod nr tel.: (12) 637-24-57,
509 982 577
lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/383/40/Przewozniku-jezdzisz-przez-Slowacje-Koniecznie-sprawdz-na-co-zwrocic-uwage/