RDA w Krakowie pobiera opłaty za dworzec nielegalnie?! Prezydent Nowego Sącza postanowił nie uzgodnić stawek!

Po licznych interwencjach Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, Prezydent Nowego Sącza wszczął negocjacje w zakresie ustalenia stawek za korzystanie z dworca autobusowego w Nowym Sączu. Negocjacje nie przebiegły pomyślnie, ponieważ RDA Kraków, nie wyraziło zgody na obniżenie stawek za zatrzymanie na dworcu w Nowym Sączu. W takiej sytuacji Prezydent Nowego Sącza poinformował w piśmie do stowarzyszenia, że „postanowił nie uzgodnić stawek opłat za korzystanie z dworca”. „Jest to dla nas nowa sytuacja, i musimy się zastanowić jak się do niej odnieść. Generalnie stanowisko Pana Prezydenta Nowaka nas satysfakcjonuje, ponieważ brak uzgodnienia stawek oznacza, że opłaty są pobierane przez Regionalny Dworzec Autobusowy nielegalnie, gdyż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada obowiązek uzyskania uzgodnienia stawek za zatrzymanie” – informuje Mariusz Miąsko – Prezes stowarzyszeń „Ziemia Sądecka” oraz „Najlepsza Droga”. Stowarzyszenia rozważają w tej sytuacji wystąpienie przeciwko RDA na drogę postępowania sądowego o zwrot zafakturowanych środków.

11

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/145/40/RDA-w-Krakowie-pobiera-oplaty-za-dworzec-nielegalnie-Prezydent-Nowego-Sacza-postanowil-nie-uzgodnic-stawek/