Reakcja Ministerstwa Infrastruktury

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury pismem nr TD 6HK-076-5/2010 poparło stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen w kwestii dotyczącej błędnego tłumaczenia art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie ( WE ) nr 561/2006 ( Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009 r. , s.88).
Poniżej przedstawiamy pismo w/w sprawie.
1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/6/40/Reakcja-Ministerstwa-Infrastruktury/