Rzeczpospolita: „Kierowca ma płacić rzadziej” za viaTOLL

Rzeczpospolita pisze na temat nowego pomysłu Rządu dotyczącego systemu viaTOLL. Nowy pomysł przewiduje wprowadzenie okresów karencyjnych dla tych kierowców, którzy nie uiścili opłaty. Jednak przedstawiciele stowarzyszeń transportowych bardzo sceptycznie zaopiniowali pomysł rządu. Przeczytaj dlaczego… Negatywnie pomysł rządu ocenił Mariusz Miąsko – prawnik, i Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, który wyjaśnia że zmiany rządu są czysto iluzoryczne i sprzeczne z Konstytucją RP. Stanowisko Prezesa Miąsko podziela Maciej Wroński z OZPTD, który potwierdza, że zamiast zmieniać prawo wystarczy zacząć przestrzegać aktualnie obowiązujące. Głównym motorem napędowym w kraju zmierzającym do zaprzestania nakładania na przewoźników i kierowców wielokrotnych kar za to samo naruszenie jest Mariusz Miąsko – Prezes Stowarzyszenia URKiTD „Najlepsza Droga”, który wystosował w tej sprawie na przestrzeni półtorej roku już kilkanaście interwencji, do Ministerstwa Transportu, GITD, Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Spraw Obywatelskich, NIK. Z inicjatywy Mariusza Miąsko doszło do interwencji ROP Pani Prof. Ireny Lipowicz do Ministra Nowaka, po której Ministerstwo Transportu zaproponowało zmiany w przepisach dotyczących zasad nakładania kar za przejazd po drogach krajowych. „Odpowiedź ministra niewiele zmienia, ponieważ pan minister nie odpowiedział czy państwo polskie zwróci obywatelom pieniądze, które bezprawnie nałożyło na kierowców łamiąc Konstytucję RP” – wyjaśnia Mariusz Miąsko Jak widać najaktywniejsze polskie stowarzyszenie transportowe przejawia niezwykłą determinację do uzdrowienia obecnej sytuacji. j.p.

15