Spotkanie Prezesa Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” z Prezydentem Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego

W dniu 22.10.2012 roku doszło do spotkania Prezesa Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” Mariusz Miąsko ze Ryszardem Nowakiem z Prezydentem Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego. Spotkanie przyniosło wiele niezwykle interesujących ustaleń. Zgodnie z relacją Mariusz Miąsko uczestnicy zgodzili się że źródłem dobrej współpracy musi być „nowe otwarcie” w relacjach pomiędzy lokalnymi przewoźnikami urzędnikami z miejscowego magistratu. Jednocześnie Prezydent Nowego Sącza zaprosił przedstawicieli stowarzyszenia do udziału w negocjacjach z RDA Kraków i propozycja ta została przyjęta przez Stowarzyszenie, które chętnie będzie służyć radą merytoryczną.
Jednocześnie ustalono że niezwłocznie dojdzie do kolejnego spotkania- tym razem „roboczego” pomiędzy przedstawicielami magistratu i stowarzyszenia w ramach którego dojdzie do ustalenia wspólnego stanowiska w zakresie zasad korzystania z dworca.
Prezydent Nowego Sącza na prośbę Prezesa Mariusza Miąsko złożył bardzo ważną dla przewoźników obietnicę udzielenia pisemnego oświadczenia, że magistrat nie „zatwierdził” zmian cen zaproponowanych przez spółkę RDA. Jest to bardzo istotny element ponieważ w przypadku dworców autobusowych których właścicielem lub administratorem nie jest samorząd po negocjacjach cen za zatrzymanie obowiązkowym elementem jest „ustalenie stawki” i „poinformowanie o stawce” za korzystanie z dworców.
PRZYŁĄCZ SIĘ – ZŁĄCZMY BRANŻĘ TRANSPORTOWĄ

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/122/40/Spotkanie-Prezesa-Stowarzyszenia-Najlepsza-Droga-z-Prezydentem-Nowego-Sacza-w-sprawie-zawyzonych-oplat-za-korzystanie-z-dworca-autobusowego/