Spotkanie ws. zatrudnienia pracowników sezonowych w rolnictwie

O problematyce implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE poprzez wdrożenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do pracowników (obcokrajowców) zatrudnionych sezonowo rozmawiali uczestnicy spotkania Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI „Solidarność” na czele z jej Przewodniczącym Leszkiem Kumorkiem oraz przedstawicieli branżowych stowarzyszeń rolniczych (głównie sadownicy i producenci owoców jagodowych) i przedstawicieli nauki z WODR z Sekretarzem Stanu MRPiPS Panem Stanisławem Szwedem. 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prwnym Jazdaprawna.pl: 

https://jazdaprawna.pl/spotkanie-w-sprawie-zatrudnienia-pracownikow-sezonowych-w-rolnictwie/