Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” ponownie interweniuje u Premiera odpowiadając na pismo Ministra Transportu w sprawie bezpodstawnych kar za bramownice