Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA wystosowało pismo do Ministerstwa Transportu ws. sprawozdań finansowych

Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała w imieniu Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA” pismo do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismo dotyczące ignorowanie i niestosowanie przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zapisów art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. mających zastosowanie w związku z odpowiednimi zapisami dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. jak również w związku z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/98/40/Stowarzyszenie-NAJLEPSZA-DROGA-wystosowalo-pismo-do-Ministerstwa-Transportu-w-spr-sprawozdan-finansowych/