TK: przepisy przyznające ryczałty noclegowe są niezgodne z konstytucją

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24.11.2016 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. K 11/15 orzekł, iż przepisy dotyczące ryczałtów noclegowych w stosunku do kierowców transportu międzynarodowego są niezgodne z Konstytucją RP.

Otwiera to nowy rozdział w sporach sądowych wytaczanych przez kierowców przeciwko przedsiębiorcom, którzy pomimo zapewnienia bezpłatnych noclegów w odpowiednio przystosowanych do tego kabinach, zmuszani byli wypłacać nieuczciwym pracownikom ryczałty noclegowe. 

TK stwierdził, iż do kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym zastosowania nie znajdą przepisy regulujące podróże służbowe pracowników sfery budżetowej. W przypadku tych pierwszych podróż służbowa jest nieodłącznym elementem wykonywanego zawodu, natomiast w przypadku pracowników sfery budżetowej ma ona jedynie charakter incydentalny. Co więcej zdaniem TK ustawodawca powinien określić, czy kabina pojazdu może być wykorzystywana do odbioru w niej bezpłatnych noclegów, a jeżeli tak to jakie warunki będzie musiała spełniać. Więcej informacji podamy w chwili opublikowania przedmiotowego orzeczenia.